4. celostátní konference Národního centra pro těžké astma

Program konference

 
8.30-9.00
Registrace účastníků
   
9.00-9.45 Zpráva o stavu léčby těžkého astmatu v České republice
Sedlák V.
9.45-10.05 EGPA a HES
Heribanová L.
10.05-10.25 ABPA
Fibigr O.
10.25-10.45 Možnosti léčby Typ2 low těžkého astmatu
Novosad J.
   
10.45-11.15
Kávová přestávka
   
11.15-11.35 Široká náruč dupilumabu pro těžké astmatiky (sponzorovaná přednáška Sanofi)
Teřl M.
11.35-11.55 Autoimunopatologie u těžkého astmatu (sponzorovaná přednáška TEVA)
Novosad J.
11.55-12.15 Nové indikace biologické léčby anti-IL5 – praktické otázky (sponzorovaná přednáška GSK)
Heribanová L.
12.15-12.30 Benrazliumab doma (sponzorovaná přednáška AstraZeneca)
Sedlák V.
   
 
Konec veřejné části programu konference
   
12.30-13.00
Obědová přestávka
   
13.15-15.00 Kulatý stůl pro lékaře center pro těžké astma
- diskuze nad koncepcí aktualizace guideline pro TA
- diskuze nad budoucností práce center pro TA
- webové stránky, facebook, twitter
- různé