Basic Life Support Instructor (BLS-I) Course

O kurzu


Cíl kurzu

Získat specifické komunikační, didaktické a metodické dovednosti, které umožní strukturovanou a efektivní výuku dospělých v kardiopulmonální resuscitaci a obsluze automatizovaného externího defibrilátoru, sdělení konstruktivní zpětné vazby a objektivního hodnocení účastníků.


Pro koho je kurz určen

Kurz BLS – INSTRUCTOR je určen pro všechny úspěšné absolventy kurzu BLS Provider, kteří se chtějí stát instruktory. 


Příprava před zahájením kurzu

Každý student obdrží před zahájením kurzu studijní materiály, které před zahájením kurzu prostuduje.