XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Kontakt

Organizační zajištění   
 
HANZO Production, spol. s r.o.
Piletická 486
503 41 Hradec Králové
Tel./fax: +420 493 814 037
 
Kontaktní osoba: Administrativní podpora:  
Lucie Šafránková Jan Lapeš  
Mobil: +420 739 433 626 Mobil: +420 734 338 328  
E-mail:safrankova@hanzo.cz Email: lapes@hanzo.cz