XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Kurzy


V rámci XXV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti budou probíhat edukační kurzy. Máte-li zájem o účast na některém z pořádaných kurzů, přihlašte se prosím prostřednictvím e-mailu, uvedeného pod příslušným kurzem pod odkazem "Přihlásit". Obratem Vaši účast potvrdíme a zašleme ev. instrukce k platbě daného registračního poplatku. Účast na některých kurzech je kapacitně omezena.
On-line přihlášení na kurzy bylo pozastaveno, k účasti na kurzech, je-li volná kapacita, je i nadále možné se přihlásit na místě u registračního pultu.
 
Čtvrtek 14.9.2017
   
13.30 - 14.30
Kurz č.1
Hotel Voroněž 1
Změna času konání
Jakou nitrooční čočku zvolíme? 
Fichtl M., Kondrová L., Kousal B., Růžičková E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Obsah:
Cílem kurzu je diskutovat současné možnosti výběru různých druhů nitroočních čoček implantovaných při operaci katarakty. Zvláštní důraz bude kladen na problematiku výběru nitrooční čočky při operaci katarakty u pacienta s glaukomem nebo věkem podmíněnou makulární degenerací.
Délka trvání: 60 min.  
Registrační poplatek: Lékaři před atestací: zdarma
Ostatní: 200,-
 
     
     
Čtvrtek 14.9.2017
   
14.00 - 15.30
Kurz č.2
Hotel Voroněž 1
 
Základní orientace v indikacích k předpisu dětských brýlí, jejich specifika a léčba šilhání
Zobanová A., Král J., Flemrová V.
Soukromá oční ordinace Praha
REMI OPTIC spol. s r.o.
Evropská oční klinika Lexum Praha
Obsah:
Kurz v první části shrnuje principy a podstatu předpisu korekce nejen u dětských pacientů. Vysvětluje vývoj refrakce a vízu ve vztahu k věku pacienta a uvádí doporučené postupy konzervativní léčby šilhání a tupozrakosti.
Ve druhé části kurz pojednává o nových technologiích, indikacích a kontraindikacích progresivních čoček, o možnostech užití presbyopické korekce pomocí jednoohniskové korekce, úlevových čoček a kancelářských čoček v dětské oftalmologii a o doporučení parametrů brýlových čoček pro dětské pacienty.
Třetí část se týká chirurgické léčby šilhání, indikací a dávkování výkonů a novinek v operačních postupech. Vysvětluje vyžití prismatické korekce nejen v přípravě před komplikovanými operacemi šilhání.
Délka trvání: 90 min.  
Registrační poplatek: 600,-  
     
     
Čtvrtek 14.9.2017
   
16.00 - 17.00
Kurz č.3
Hotel Voroněž 1
Změna času konání
DMEK – indikace k operaci, pooperační péče
Hlinomazová Z.1,2, Vokrojová M.1, Trnková V.1
1EOK Lexum 2Oční klinika FNB a LF MU v Brně
Obsah:
Kurz je určen pro ambulantní oftalmology, seznámení s hlavními indikacemi zadní lamelární transplantace, včetně indikace operace katarakty u pacientů s Fuchsovou dystrofií a ostatními endoteliálními onemocněními, komentovaný průběh operace a pooperační péče včetně řešení pooperačních komplikací.
Délka trvání: 60 min.  
Registrační poplatek: 300,-  
     
     
Čtvrtek 14.9.2017
   
17.20 - 18.05
Kurz Alcon
Hotel Voroněž 1
  Moderní refrakční chirurgie
Marešová K., Kalandrová V.
 
Obsah: Kurz přináší informace o nových technologiích v diagnostice a léčbě šedého zákalu, chirurgického řešení presbyopie a korekce astigmatismu a jejich vzájemných kombinacích. Současné technologie nabízejí elegantní řešení kombinovaných vad během jednoho chirurgického zákroku. Odborný kurz se koná pod záštitou společnosti Alcon.
Délka trvání: 45 min.  
Registrační poplatek: zdarma  
     
     
Pátek 15.9.2017
   
09.00 - 10.00
Kurz č.4
Hotel Voroněž 1
 
Pterygium - klinický obraz a možnosti řešení
Pitová Š.¹, Vlková E.²
¹Oční klinika JL, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
²Oční klinika Fakultní nemocnice Brno - Bohunice, MU Brno
Obsah:
Cílem kurzu je podrobně seznámit se základními diagnostickými charakteristikami onemocnění pterygiem u pacientů, kteří přicházejí každodenně do ambulance oftalmologa. Podrobně probrány nejen subjektivní příznaky, ale především ukázána široká škála nálezů na oku, které významným způsobem charakterizují stav, kdy se jedná o stacionární či progredující nález, na jehož základě indikujeme chirurgický zákrok.
Lektorky kurzu na videozáznamech ukazují různé operační techniky i s možnými komplikacemi, řešení recidiv onemocnění.
Délka trvání: 60 min.
Registrační poplatek: 400,-  
     
     
Pátek 15.9.2017
   
10.30 - 11.30
Kurz č.5
Hotel Voroněž 1
 
Akantamébová keratitida
Korbasová M., Skalická P.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Obsah: Hlavním cílem kurzu je prezentovat problematiku akantamébové keratitidy komplexně. Zaměříme se především na správnou a včasnou diagnostiku, která hraje klíčovou roli v dalším průběhu a prognóze onemocnění.  Snahou bude předložit srozumitelný terapeutický postup, jehož základem je konzervativní léčba. Současně budou shrnuty výsledky chirurgického řešení komplikací akantamébové keratitidy. Problematika bude ilustrována na konkrétních případech z klinické praxe.
Délka trvání: 90 min.  
Registrační poplatek: 500,-  
     
     
Pátek 15.9.2017
   
12.00- 13.00
Kurz č.6
Hotel Voroněž 1
 
Management chemického popálení rohovky a spojivky
Huňa L., Járová N.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Obsah:
Chemické popálení rohovky a spojivky patří k nejtěžším traumatickým poškozením oka. Rychlost nasazení a správný výběr terapie jsou zásadní v minimalizaci trvalých následků poleptání.
Cílem našeho kurzu je přiblížit posluchačům teoretické poznatky o chování struktur oka po poleptání a především je seznámit s možnostmi konzervativní a chirurgické terapie.
Délka trvání: 60 min.  
Registrační poplatek: 500,-  
     
     
Pátek 15.9.2017    
13.30 - 15.30 Kurz č.7 Hotel Voroněž 1
  Výpočet hodnoty nitrooční čočky: tentokrát více o zdrojích chyb, výpočtu torických nitroočních čoček, výpočtu po předchozí refrakční operaci a o tom, jestli se vyplatí přejít na nové metody
Cendelín J.
Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
 
Obsah: V kursu se budeme věnovat těmto základním tématům:
Stručný přehled aktuální nabídky přístrojového vybavení a možností výpočtu nitrooční čočky
Podstata chyb, které mohou vést k nesprávnému výpočtu nitrooční čočky
Výběr torické nitrooční čočky – porovnání kalkulátorů a jejich principy
Výpočet následné úpravy rotace torické nitrooční čočky při refrakčním překvapení
Výpočet nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci
Co povede k větší úspěšnosti: ray-tracing nebo princip neurálních sítí?
 
Délka trvání: 120 min.  
Registrační poplatek: 200,-  
     
     
Sobota 16.9.2017    
09.00 - 10.00 Kurz č.8 Hotel Voroněž 1
  Terapeutické výkony v okuloplastické chirurgii
Šplíchal L., Kondrová L.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
Obsah: Kurz vás provede současným spektrem nejužívanějších chirurgických výkonů v periokulární oblasti.
Bude probrána anatomie očních adnex a jejich nejběžnější afekce zahrnující zánětlivá onemocnění, malpozice víček a nádory dané oblasti. Pozornost bude věnována také možnostem jejich chirurgické léčby s ohledem na výsledný kosmetický a funkční efekt.
Délka trvání: 60 min  
Registrační poplatek: Lékaři před atestací: zdarma
Ostatní: 300,-
 
     
     
     
Sobota 16.9.2017    
11.00 - 12.00 Kurz č.9 Hotel Voroněž 1
  Estetické výkony v periokulární oblasti
Šplíchal L.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
     
Obsah: Kurz rozšiřuje předchozí kurz zaměřený na terapeutické výkony. I v něm bude zopakována anatomie očních adnex. Dále je zaměřen především na stávající trendy estetické chirurgie víček a obočí a výhody jejich miniinvazivních variant.
Budou zmíněny i možnosti ošetření periokulární oblasti v rámci postupů korektivní dermatologie.
Délka trvání: 60 min.  
Registrační poplatek: 1.000,-