XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Pokyny pro přípravu prezentace/ posteru

Ústní sdělení

Prezentaci ve formátu Microsoft PowerPoint verze 2003 a vyšší (soubory *.ppt, *.pptx), formát 16:9, je nutné předat na USB disku nejméně 30 minut před začátkem příslušného bloku technikovi ve Slide Preview, kde bude možné přednášku ještě zkontrolovat ev. upravit. Editace údajů v prezentaci po předání organizátorům již není možná, stejně tak zapojení/ prezentace z vlastního notebooku! Pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků bude k dispozici prezenter vč. laserového ukazovátka
Na prezentaci sdělení je vyhrazen přesný čas (uvedeno v programu u každé přednášky) + čas na diskusi. Prosíme o důsledné dodržení stanoveného času, aby nedocházelo k narušení časového harmonogramu celé konference.
Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení  při překročení časového limitu.

Poster

Postery budou prezentovány v elektronické formě (formát PDF) na dotykových LCD obrazovkách. E-postery budou vystaveny po celou dobu konference a budou k dispozici všem účastníkům.

Příprava e-posteru:

E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (viz níže).
Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 63,5 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).
Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).
 
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

Výroba e-posteru:

V programu PowerPoint
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) odeslání prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete v sekci "Zaslání ePosteru" ve formátu PPT (převod do PDF zajistíme) nebo PDF (300 dpi)
 
V jiných programech (např. Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků
c) odeslání prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete v sekci "Zaslání ePosteru" ve formátu PDF (300 dpi)
 
Prosíme o zaslání do 5.9.2017.