XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Program sjezdu

Lékařská sekce

Čtvrtek 14. 9. 2017    
08.40 – 09.40 Refrakční chirurgie
Předsedající: Stodůlka P., Ventruba J., Vaníček Z.
Sál E1AB
  01
Vliv předoperační keratometrie na pooperační zrakovou ostrost u hypermetropů a hypermetropů s astigmatismem po fotorefrakční operaci
Krejčí I., Tavandzi U.
EOK Lexum Ostrava
7 min.
  02
Fotorefrakční intrastromální kroslinking (PiXL) pro korekci nízkých refrakčních vad
Stodůlka P., Halašová Z.
Gemini oční klinika, Zlín
7 min.
  03
Srovnání metod femto LASIK a ReLEx SMILE v retrospektivní studii
Vaníček Z., Filipec M., Zapletalová S., Holubová A., Filipová L., Hlinomazová Z.
Evropská oční klinika Lexum, Praha
7 min.
  04
Femto-LASIK  –  srovnání LDV Z6 a VisuMax 500
Ventruba J., Anderle R., Kalandrová V.
Evropská oční klinika Lexum Brno
7 min.
  05
Naše zkušenosti s posuzováním kvality optického systému oka HD kamerou, před a po operaci
Nováček L.V., Němcová M., Poláčková V., Lahodová K.
Oční odd. Ústavu Leteckého Zdravotnictví
7 min.
08.40 – 09.40 Rohovka I
Předsedající: Valešová L., Skalická P., Michalec M.
Sál E1C
  06
Analýza operativy rohovky v České republice od roku 2012
Hamouz J., Studený P., Netuková M., Urbanová Y.
Oční klinika FNKV
7 min.
  07
Využitie konfokálneho mikroskopu v diagnostike rohovkových dystrofií
Michalec M., Zemanová M., Michalcová L., Kalandra L., Rybárová N., Vlková E.
Oční klinika LF MU a FN Brno
7 min.
  08
Biomechanické měření rohovky v klinické praxi na přístroji Corvis  – první zkušenosti s technologií kombinující Biomechanické/Tomografické vyšetření
Valešová L., Mikšovská J., Jerhotová E., Halíková V.
Oční klinika DuoVize Praha
7 min.
  09
Nové mutace u pacientů se vzácným onemocněním cornea plana
Skalická P.1, Ďuďáková L.2, Lišková P.1,2
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2 Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  10
Atypická progresivní degenerativní onemocnění  rohovky
Hrdličková E., Holubová A., Hlinomazová Z.
Evropská oční klinika Lexum, Praha
7 min.
09.40 – 10.00 Přestávka  
10.00 – 12.30 Slavnostní zahájení Sál E1AB
12.30 – 14.30 Oběd Hotel Voroněž 1
12.30 - 13.30 Obědové sympozium Novartis
(oběd pro účastníky sympozia bude následovat ihned po skončení odborných přednášek v prostoru před sálem E1AB)
Problematika předního očního segmentu – křeslo pro hosta (pozvánka)
Sál E1AB
14.30 – 15.40 Glaukom
Předsedající: Janula J., Kuběna T., Černošek P.
Sál E1AB
  11
Moderní zobrazovací metody v diagnostice glaukomu - kasuistiky
Černošek P., Kuběna T., Vaňharová H.
Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o., Zlín
7 min.
  12
Diagnostika koncentrického typu glaukomu přístrojem Spectralis
Černošek P., Kuběna T., Vaňharová H.
Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o., Zlín
7 min.
  13
Experimentální video-oftalmoskop a jeho využití pro diagnostiku glaukomu
Kolář R.1, Liberdová I.1, Hracho M.1, Odstrčilík J.1, Tornow R.P.2
1Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
2Ústav oftalmologie, Univerzitní klinika Erlangen, Německo
7 min.
  14
Dynamika glaukomové neuropatie
Kuběna T., Vaňharová H., Černošek P.
Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o., Zlín
7 min.
  15
Familiární výskyt glaukomu
Kondrová L.1, Fichtl M.1, Lišková P.1,2, Ďuďáková L.2, Růžičková E.1
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  16
Cyclodialysis Cleft – léčba
Janula J.
St.James Hospital, Malta
7 min.
14.30 – 15.40 Interaktivní sympozium
České a slovenské zapeklité případy
Moderuje: Pitrová Š.
¹Oční klinika JL, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
Sál E1C
  Cílem tohoto interaktivního sympozia je diskuze ke kazuistikám s tématickým zaměřením na rohovku, glaukom, neurooftalmologii a onkologii. Ukázána složitost a některé nejasnosti doprovázející stanovení správné diagnostiky a navržení optimálního řešení. Novinkou letošního sympozia je účast slovenských kolegů.  
15.40 – 16.00 Přestávka  
16.00 – 17.00 Kulatý stůl
Glaukom – kasuistiky
Moderuje: Samková K.
Sál E1AB
  V diskusi s odborníky budou probírány zajímavé kazuistiky pacientů s glaukomovým onemocněním.  
  Familiární výskyt glaukomu
Fichtl M.
Oční klinika 1.LF UK a VFN Praha
 
  17
Malé oko, velký problém
Marešová K.1, Mohlerová Š.2
1Oční klinika LF UP a FN Olomouc
2Oční oddělení VN Olomouc
 
  Maligní glaukom
Žigmondová V.
Oční ambulance Praha
 
  Neovaskulární glaukom – nikdy nekončící příběh
Samková K.
Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha
 
16.00 – 17.00 Sympozium Allergan
Je na čase vidět rozdíl
Předsedající: Pitrová Š.
Sál E1C
  Zahraniční zkušenosti s intravitreálním implantátem OZURDEX
Inflammation in Retinal Diseases - Management of DME and RVO
Rehak M.
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde, Leipzig
30 min.
  Generace XEN – nová éra v chirurgickém řešení glaukomu
Samková L.
ÚVN Praha
15 min.
17.00 – 17.20 Přestávka  
17.20 – 18.30 Nitrooční implantáty
Předsedající: Urminský J., Němcová I., Nekolová J.
Sál E1AB
  18
Zrakové funkce, úroveň pseudoakomodace a subjektivní výkonnost dvou typu trifokálních čoček
Skorkovská Š., Čunderlová A., Zuczková J.
Oční klinika NeoVize Brno
7 min.
  19
Schariothova makulární čočka z pohledu ambulantního oftalmologa
Nekolová J., Rozsíval P., Jirásková N.
Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7 min.
  20
Výsledky prvních 100 implantací hydrofóbní trifokální nitrooční čočky FineVision HP v porovnání s hydrofilní variantou trifokální čočky stejného výrobce
Stodůlka P., Klimešová K., Šramka M.
Gemini oční klinika, Zlín
7 min.
  21
Roční výsledky implantace nitrooční čočky Tecnis Symfony® (Abbott)
Němcová I., Hladíková K., Pašta J.
Oční klinika 1. LF UK a UVN Praha
7 min.
  22
Pilotní výsledky implantace nové hydrofobní nitrooční čočky Zeiss Lucia 611P
Stepanov A., Středová M., Jirásková N.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika
7 min.
  23
AT LARA – první zkušenosti s novým typem EDoF nitrooční čočky
Urminský J., Novotný T.
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Oční oddělení, Zlín
7 min.
  24
Kalkulace torické nitrooční čočky AcrySof IQ toric podle nového kalkulátoru firmy Alcon
Mikšovská J., Továrek L., Jerhotová E., Valešová L.
DuoVize Oční klinika Praha
7 min.
17.20 – 18.30 Rohovka II
Předsedající: Hlinomazová Z., Horáčková M., Huňa L.
Sál E1C
  25
Léčba keratokonu metodou CXL u pediatrických pacientů v dlouhodobém sledování
Veliká V., Chmelíková H., Rozsíval P., Jirásková N.
Oční klinika LFUK a FN Hradec Králové
7 min.
  26
Akcelerovaný epi-off cross-linking v léčbě keratokonu
Horáčková M., Stodůlka P., Uhlářová P.
Oční klinika Gemini, Brno
7 min.
  27
Porovnání výsledků klasické a akcelerované metody cross-linking rohovky u pediatrických pacientů s progresivním keratokonem
Huňa L., Korbasová M., Járová N., Skalická P.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  28
DMEK u komplikovaných případů
Hlinomazová Z.1,2, Vokrojová M.1, Trnková V.1
1EOK Lexum
2Oční klinika FNB a LF MU v Brně
7 min.
  29
Změny endoteliální vrstvy po DMEK
Trnková V., Hlinomazová Z.
Oční klinika Lexum, Brno
7 min.
  30
Korekce ametropie po perforující keratoplastice
Horáčková M., Stodůlka P.
Oční klinika Gemini, Brno
7 min.
     
Pátek 15.9.2016    
08.30 – 10.00 Záněty
Oko a očnice
Předsedající: Karkanová M., Brichová M., Kasl Z.
Sál E1AB
  31
Behçetova nemoc: Diagnostika, terapie, prognóza
Brichová M., Heissigerová J., Svozílková P., Jeníčková D., Klímová A., Mazná M., Říhová E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  32
Idiopatická retinální vaskulitida – kazuistika
Karkanová M., Beránek J., Vysloužilová D., Vlková E.
Oční klinika FN a LF MU Brno
7 min.
  33
Oboustranná multifokální chorioretinitida – kazuistika
Beránek J., Karkanová M., Vysloužilová D., Vlková E.
Oční klinika, Fakultní nemocnice Brno
7 min.
  34
Více i méně obvyklá neinfekční zánětlivá onemocnění očnice
Kasl Z.1, Galanská R.2, Kacerovská D.3
1Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň
2Ústav imunologie a alergologie LF UK v Plzni a FN Plzeň
3Šiklův ústav patologie LF UK v Plzni a FN Plzeň
7 min.
  35
Sarilumab, lidská monoklonální protilátka proti receptoru IL-6 v léčbě neinfekční zadní uveitidy: studie SATURN
Heissigerová J.1, Říhová E.1, Varona R.2, Sundaram P.A.2, Buggage R.2, Vitti R.3, Karen Chu K.3, Erickson K.3 za vyšetřující studie SATURN
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Sanofi, Paris, France
3Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY
7 min.
  36
Úloha mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z tukové a pojivové tkáně u vybraných degenerativních a zánětlivých onemocnění sítnice
Michalek J.1, Korda V.2, Pidrmanova J.2, Dudasova Z.1
1Klinika Cellthera, Brno
2Klinika Oftex, Pardubice
7 min.
  37
Léčba recidivujícího cystoidního makulárního edému intravitreálním implantátem dexamethasonu (Ozurdex) v léčbě neinfekční dětské intermediální uveitidy
Darsová D., Pochop P., Dotřelová D.
Oční klinika dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK, Praha
7 min.
08.30 – 10.00 Retina I
VPMD suchá forma, Diabetes
Předsedající: Langrová H., Dubská Z., Česká Burdová M.
Sál E1C
  38
OCT A jako diagnostický a prognostický nástroj v makulární problematice
Černohubá D.
Top Esthetic s.r.o. centrum estetické a oční medicíny Praha
7 min.
  39
Kmenové buňky a jejich mechanismus účinku u onemocnění sítnice
Michálek, J.1-3, Vysloužilová D.4, Matušková V.4
1International Consortium for Cell Therapy and Immunotherapy
2Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
3Klinika Cellthera, Brno
4Oční klinika Fakultní nemocnice Brno
7 min.
  40
Možnosti DNA analýzy genetických dispozic k VPMD
Vodičková  K.1,  Šerý  O.2, Vlasák O.1, Jurečka T.1 , Kalandrová V.1
1Oční klinika Lexum, Brno
2Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Universita, Brno
7 min.
  41
Příspěvek pro praxi léčby suché formy věkem podmíněné makulární degenerace rheoferézou
Dubská Z.1, Gašová Z.2, Langrová H.3
1Oční klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze
3Oční klinika FN v Hradeci Králové
 
  42
Význam přídatné léčby rheohemaferézou u suché formy věkem podmíněné makulární degenerace
Langrová H.1, Rencová E.1, Bláha M.2, Studnička J.1, Stepanov A.1, Breznayová J.1, Burová M.1, Bláha V.3, Dvořáková H.1
1Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Oční klinika
2Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, IV. Interní hematologická klinika
3Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, III. Interní gerontometabolická klinika
7 min.
  43
Extrakorporální hemorheoferéza u pacientů s poruchami mikrocirkulace
Gašová Z., Bhuiyan-Ludvíková Z., Böhmová M.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Aferetické oddělení, Praha Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK
7 min.
  44
Vliv glykemické variability a celkové dávky inzulinu na stav nervových vláken rohovky u pacientů s diabetem mellitem 1. typu
Mahelková G.1,2, Česká Burdová M.1, Malá Š.3, Hoskovcová L.3, Dotřelová D.1, Štechová K.3
1Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
2Ústav fyziologie 2. LF UK
3Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
7 min.
  45
Diabetická retinopatie a změny nervových vláken hodnocené konfokální mikroskopií rohovky
Česká Burdová M.1, Lainová Vrabcová T.1, Dotřelová D.1, Mahelková G.1,2
1Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
2 Ústav fyziologie 2. LF UK
7 min.
  46
Příznivý synergický vliv Escinu a Betulinu na sítnici hodnocený OCT angiografií
Kousal B.1,2, Meliška M.1
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  47
Faktory ovlivňující saturaci hemoglobinu kyslíkem v retinálních cévách u osob s diabetem - studie ROXINEGLYD
Mlčák P.1,2, Chlup R.2,3, Šín M.1, Kudlová P.4, Krystyník O.5, Král M.6, Kubíčková V.7, Zapletalová J.8
1Oční klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav fyziologie LF UP v Olomouci
3II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická LF UP a FN Olomouc
4Ústav zdravotnických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
5III. interní klinika - nefrologická,revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc
6Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
7Oddělení klinické biochemie FN Olomouc
8Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci
7 min.
10.00 – 10.20 Přestávka  
10.20 – 11.40 Nádory
Předsedající: Heissigerová J., Furdová A., Pochop P.
Sál E1AB
  48
Vazoproliferativní tumor retiny – klinický obraz
Heissigerová J., Hendrickson Z., Dubská Z., Kousal B., Kaincová I., Brichová M., Svozílková P., Říhová E., Kalvodová B., Dvořák J., Klofáčová E., Glezgová J.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  49
Vasoproliferativní tumor retiny – naše první terapeutické zkušenosti
Hendrickson Z., Heissigerová J., Dubská Z., Kousal B., Kaincová I., Brichová M., Svozílková P., Říhová E., Kalvodová B., Dvořák J., Klofáčová E., Glezgová J.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
7 min.
  50
Retinoblastom – nové terapeutické možnosti
Pochop P.1, Švojgr K.2, Pádr R.3,  Darsová D.1, Kynčl M.3,  Mališ J.2, Dotřelová D.1
1Oční klinika dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol
2Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol
3Klinka zobrazovacích metod, 2. LF UK a FN Motol
 
7 min.
  51
Výsledné zrakové funkce po komplexní léčbě retinoblastomu
Darsová D.1, Pochop P.1, Švojgr K.2, Kynčl M.3, Mališ J.2, Dotřelová D.1
1Oční klinika dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK, Praha
2Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol a 2. LF UK, Praha
3Klinika zobrazovacích metod FN Motol a 2. LF UK, Praha
7 min.
  52
Využitie 3D modelu pri plánovaní stereotaktického rádiochirurgického ožiarenia vnútroočného nádoru
Furdová Al.1, Furdová Adr.2, Thurzo A.2, Šramka M.3, Králik G.4
1Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
2Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Bratislava
3Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety a VŠZaSP, Bratislava
4Ústav klinickej fyziky LF SZU a OÚSA, Bratislava
7 min.
  53
Využití léčebného přípravku Erivedge u pacientky s bazocelulárním karcinomem horního víčka - kazuistika
Mikeska Z.1, Urminský J.1, Kohoutek M.2
1Krajská nemocnice T. Bati, Oční odd., Zlín  
2Krajská nemocnice T. Bati, Onkologické odd., Zlín
7 min.
  54
Možnosti liečby cyklosporínom A u pacientov s epibulbárnymi nádormi
Furdová A.
Klinika oftalmológie LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
7 min.
  55
Koincidence retrobulbárního tumoru a drúz terče zrakového nervu – kasuistické sdělení
Kuthan P., Bydžovský J., Diblík P., Hendrickson Z., Kaincová I., Meliška M., Sklenka P.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Universita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  56
Oční lokalizace metastázy neuroendokrinního nádoru - kazuistika
Kaincová I.1, Glezgová J.1, Barkmanová J.2
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Onkologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
10.20 – 11.40 Suché oko
Předsedající: Skorkovská K., Nekolová J., Leonardi A.
Sál E1C
  57
The role of inflammation in Dry Eye Disease
Leonardi A.
Department of Neuroscience, Ophthalmology Unit, University of Padua, Italy
15 min.
  58
Fyziologické mechanismy spojivky a rohovky ovlivňující vznik syndromu suchého oka
Hlinomazová Z.1,2, Hrdličková E.1
1EOK Lexum
2Očni klinika FNB a LF MU v Brně
7 min.
  59
Nežádoucí účinky topických antiglaukomatik
Kondrová L., Fichtl M., Růžičková E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  60
Dlouhodobé zkušenosti s používáním produktů řady Hylo Eye Care v terapii syndromu suchého oka
Kalafová A.
Omega Centrum Tachov
7 min.
  61
Léčba pacientů s těžkým syndromem suchého oka preparátem Ikervis
Nekolová J., Langrová H., Jirásková N.
Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7 min.
  62
Využití očních preparátů bez konzervačních látek – kazuistiky
Skorkovská K.
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Oddělení nemocí očních a optometrie LF MU, Brno
7 min.
  63
E-Eye v léčbě chronické blefaritidy
Hrdličková E., Hlinomazová Z.
EOK Lexum
7 min.
  64
Blepha-line aneb prevence je základ
Mňuk T.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Oddělení nemocí očních a optometrie, Brno
7 min.
11.40 – 13.30 Oběd Hotel Voroněž 1
11.50 – 12.50 Obědové sympozium Novartis
(oběd pro účastníky sympozia bude následovat ihned po skončení odborných přednášek v prostoru před sálem E1AB)
Retinální komplikace Otázky a odpovědi – křeslo pro hosta (pozvánka)
Sál E1AB
13.30 – 15.00 Sympozium Santen Sál E1AB
  Diagnostika, léčba a komplikace suchého oka
Předsedající: Rozsíval P.
 
  Možnosti v diagnostice suchého oka v ČR
Huňa L.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
  New therapeutic options for the treatment of dry eye disease
Leonardi A.
Department of Neuroscience, Ophthalmology Unit, University of Padua, Italy
 
  Komplikace suchého oka
IKERVIS první zkušenosti
Skalická P.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
13.30 – 15.00 Retina II
AntiVEGF
Předsedající: Vysloužilová D., Studnička J., Matušková V.
Sál E1C
  65
CD36 gen a jeho souvislost se zvýšením nitroočního tlaku po aplikaci anti VEGF látky do sklivce u pacientů s věkem podmíněnou makulární degnerací
Matušková V.1, Balcar V.J.2, Khan N.A.3, Bonczek O.4, Ewerlingová L.4, Zeman T.4, Kolář P.1, Vysloužilová D.1, Vlková E.1, Šerý O.4,5
1Oční klinika, FN Brno a LF MU, Česká republika
2Bosch Institute and Discipline of Anatomy and Histology, School of Medical Sciences, Sydney Medical School, The University of Sydney NSW 2006, Australia
3Physiologie de la Nutrition et Toxicologie, UMR U866 INSERM/Université de Bourgogne/Agro-Sup, Dijon, France
4Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta MU, Česká republika
5Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Česká republika
7 min.
  66
Retinální angiomatózní proliferace - dlouhodobé výsledky při léčbě intravitreálním afliberceptem v režimu treat-and-extend
Ernest J.1, Manethová K.1, Kolář P.2
1Oční klinika ÚVN a 1. LF UK-VFN
2Oční klinika FN Brno
7 min.
  67
Efekt změny terapie na aflibercept u nonrespondérů na ranibizumab
Studnička J.1, Penčák M.2, Němčanský J.3, Veith M.2, Stepanov A.1, Koubek M.3
1Oční klinika FN a LF UK Hradec Králové
2Oční klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha
3Oční klinika a LF OU Ostrava
7 min.
  68
AntiVEGF léčba makulárního edému u pacientů s centrální retinální venózní okluzí na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy – roční výsledky
Hladíková Z., Klofáčová E.
Oční klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
7 min.
  69
AntiVEGF terapie z pohledu pacienta
Vysloužilová D.
Oční klinika LF MU a FN Brno Bohunice
7 min.
  70
Fotodynamická terapie v léčbě centrální serózní chorioretinopatie - prediktory výsledku léčby
Vysloužilová D.1, Matušková V.1, Uher M.2
1Oční klinika LF MU a FN Brno Bohunice
2Institut biostatistiky a analýz LF MU Brno
7 min.
  71
Arteriolární  okluze  sítnice a  spektrální OCT/angioOCT
Löfflerová V., Ludvíková M., Tauš L.
Oční oddělení , KN Liberec a.s.
7 min.
  72
Úskalí trombolýzy retinálních arteriálních okluzivních procesů sítnice
Mach R.1, Macek R.2,3, Kulichová L.1
1Oční oddělení Nemocnice Most, o.z., Krajská zdravotní a.s. Ústí n.L.
2Neurologické oddělení Nemocnice Most, o.z., KZ. a.s. Ústí n.L
3Iktová jednotka neurologického oddělení Nemocnice Teplice, o.z., KZ. a.s. Ústí n.L
7 min.
15.00 – 15.20 Přestávka  
15.20 – 16.00 Retina III
Chirurgie sítnice
Předsedající: Ernest J., Souček P., Klofáčová E.
Sál E1AB
  73
Head – up technologie při PPV – první dojmy
Manethová K., Ernest J.
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
7 min.
  74
Heads-up chirurgie – vybrané kazuistiky
Ernest J., Manethová K.
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
7 min.
  75
První zkušenosti s evakuací silikového oleje s použitím perfluorobutylpentanu (F4H5, WASHOUT)
Klofáčová E., Fichtl M., Dvořák J.
Oční klinika VFN a 1. LF UK v Praze
7 min.
  76
Vizus vs. anatomické změny vnitřních retinálních vrstev po pars plana vitrektomii s peelingem membrana limitans interna u chorob vitreoretinálního rozhraní
Souček P., Součková I.
Centrum klinické oftalmologie s.r.o., Praha
7 min.
  77
Laserová vitreolýza - první zkušenosti
Ernest A., Veith M.
Oční klinika 3.LF UK a FNKV, Praha
7 min.
15.20 – 17.00 Spondyloartritidy a nitrooční zánět
Revmatologicko-oftalmologické sympozium AbbVie
Předsedající: Heissigerová J., Pavelka K.
Sál E1C
  78
Koncept spondyloartritid: časná diagnostika, prognóza a komplexní léčba
Pavelka K.
Revmatologický ústav, Praha
 
  79
Klinický obraz uveitidy asociované s ankylózující spondyloartritidou
Svozílková P., Heissigerová J., Mazná M., Brichová M., Klímová A., Říhová E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
  80
Přední uveitida HLA B 27 pozitivní?
Brichová M., Svozílková P., Heissigerová J., Mazná M., Klímová A., Říhová E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
  81
Terapie uveitidy asociované s ankylózující spondyloartritidou
Heissigerová J., Svozílková P., Brichová M., Klímová A., Mazná M., Říhová E.
Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
16.10 – 17.00 Zrakový nerv
Předsedající: Lišková P., Kalábová S., Kasl Z.
Sál E1AB
  82
Nearteritická forma přední ischemické neuropatie optiku – rizikové faktory
Kalábová S., Marešová K., Rybáriková M., Karhanová M.
Oční klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
7 min.
  83
Peripapilární mikrocirkulace u Leberovy hereditární neuropatie optiku
Lišková P.1,2, Kousal B.1,2, Kolářová H.3, Meliška M.2, Bydžovský J.2, Kulhánek J.3, Honzík T.3
1Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
3Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
7 min.
  84
Role optické koherenční tomografie při sledování očního nálezu u pacientů s idiopatickou intrakraniální hypertenzí
Kasl Z.1, Rusňák Š.1, Ishizaki T.1, Krčma M.2, Peterka M.3, Jirásková N.4
1Oční klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
21. Interní klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
3Neurologická klinika Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Plzeň
4Oční klinika Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Hradec Králové
7 min.
  85
Přínos OCT v diferenciální diagnostice neuropatie optiku – kazuistika
Jurečka T.
EOK Lexum Brno
7 min.
     
Sobota 16.9.2017    
09.00 – 10.30 Čočka I
Předsedající: Marešová K., Janek M., Cendelín J.
Sál E1AB
  86
Kongenitální katarakty variabilně asociované s kolobomy duhovky a mikrocorneou ve třígenerační rodině - molekulárně genetická analýza
Lišková P.1,2, Ďuďáková Ľ.1, Kašáková J.3, Stránecký V.1, Hlavová E.4
1Ústav dědičných metabolických poruch, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
3Oční oddělení, Krajská nemocnice Liberec
4GENNET s.r.o., Praha
7 min.
  87
Traumatická katarakta u dětí
Cendelín J.1,2, Ondrová N.1, Cilečková L.1, Hložánek M.1,3, Štěpánková J.1, Dotřelová D.1
1Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
2Ofta Plzeň
3Oční klinika FNKV Praha
7 min.
  88
Zadní polární katarakta v dospělosti
Tihelková E., Nováková A., Stodůlka P.
Oční klinika Gemini, Průhonice
7 min.
  89
Jak to šlo. Moje první kroky k rutinní implantaci nitrooční čočky po extrakci katarakty.
Janek M.1,2
1Oční centrum Praha
2Oční oddělení Klatovské nemocnice
7 min.
  90
Revoluční změna v managementu přípravy pacienta k operaci katarakty
Procházková S.1,2, Novák P.1,2
1Nemocnice Na Homolce, Oční oddělení, Praha
2Refrakční Centrum Praha
7 min.
  91
Použití ray-tracingu pro výpočet nitrooční čočky po předchozí refrakční operaci
Cendelín J.1,2,3, Palkovičová E.3
1Ofta Plzeň
2Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
3FBMI ČVUT
7 min.
  92
Vliv intrakamerální aplikace adrenalinu na průběh operace katarakty u pacientů s IFIS
Ondrová N.1, Cendelín J.1,2
1Oční klinika dětí a dospělých 2.LF UK a FN Motol Praha
2Ofta Plzeň
7 min.
  93
Sítnicová omezení operace čočky
Kadlec R., Toman J.
Oční klinika Gemini, Praha
7 min.
  94
Incidence odchlípení  sítnice u pacientů po operaci čiré čočky (CLE) na našem pracovišti
Wolková P., Choleva M., Benda F.
EOK Lexum Ostrava
7 min.
09.00 – 10.30 Farmakoterapie + Toxikologie
Předsedající: Skorkovská K., Diblík P., Hložánek M.
Sál E1C
  95
Cyklosporin A v léčbě vernální keratokonjuntivitidy, první zkušenosti s preparátem Ikervis
Korbasová M.1, Huňa L.1, Járová N.1, 2, Klímová A.1, Skalická P.1
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Oční oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
7 min.
  96
Lokální cyklosporin v léčbě očního jizevnatého pemfigoidu
Skorkovská K.1, Jedličková H.2, Mňuk T.1
1Fakultní nemocnice u sv. Anny, Oddělení nemocí očních a optometrie LF MU, Brno
2Fakultní nemocnice u sv. Anny, I. dermatovenerologická klinika LF MU, Brno
7 min.
  97
Terapie lokálními depotními kortikosteroidy, aneb potřebujeme nadledvinky? Kazuistika
Hložánek M.1, 2, Průhová Š.3
1FN Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika, Praha
2FN Motol, Oční klinika dětí a dospělých, Praha
3FN Motol, Pediatrická klinika, Praha
7 min.
  98
Nanotechnologie při terapii infekce v oftalmologii
Karásek V.L.
Praha
7 min.
  99
Problematika diagnostiky a léčby amyloidózy spojivek, kazuistika.
Jurčuková M.1, Mukenšnabl P.2
1Oční klinika LF a FN Plzeň
2Šiklův ústav patologie LF a FN Plzeň
7 min.
  100
Dvouleté sledování pacientů poleptaných kyselinou dusičnou při výbuchu lihovaru
Járová N.1,2, Huňa L.1, Korbasová M.1, Diblík P.1, Skalická P.1
1Oční klinika, 1. lékařská fakulta aVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
2Oční oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
7 min.
  101
Oční nálezy u pacientů po otravě metanolem v dlouhodobém sledování
Diblík P., Kuthan P., Sklenka P., Bydžovský J., Meliška M.
Oční klinika VFN a 1.LF UK v Praze
7 min.
  102
Já se nevzdávám, jen znovu začínám!
Zobanová B., Diblík P.
pilotní projekt Oční kliniky VFN při 1. LF UK, Lůžek včasné rehabilitace iktového centra VFN při 1. LF UK a Soukromé oční ordinace MUDr. Anna Zobanová
7 min.
10.30 – 10.50 Přestávka  
10.50 – 13.00 Čočka II
Předsedající: Pitrová Š., Hlinomazová Z., Novák P.
Sál E1AB
  103
Porovnání dvou typů rohovkového řezu u operace čočky
Choleva M., Víchová T., Březíková K., Mýlková M., Langer P.
Evropská oční klinika Lexum Ostrava
7 min.
  104
Jak nejlépe centrovat přední kapsulorhexi při operaci katarakty?
Cendelín J.1,2, Hátle O.3, Palkovičová E.2
1Ofta Plzeň
2FBMI ČVUT
3FIT ČVUT
7 min.
  105
Rutinní primární zadní kapsulorhexe
Novák P.1,2, Procházková S.1,2
1Nemocnice Na Homolce Praha, oční oddělení
2Refrakční Centrum Praha
7 min.
  106
Kompletní okluze přední kapsulotomie 14 dnů po operaci katarakty - kazuistika
Choleva M., Butela E.
Evropská oční klinika Lexum Ostrava
7 min.
  107
Fluktuace nitroočního tlaku během standardní operace šedého zákalu fakoemulzifikací čočky
Hejsek L., Kadlecová J.
Fakultní nemocnice, Oční klinika, Hradec Králové
7 min.
  108
Měření femtosekundového laseru na pH komorové vody při operaci katarakty
Pitrová Š.1, Podrazký O.2, Pavlíčková K.3, Pospíšilová M.3
1Oční klinika JL, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
2Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha
3Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno
7 min.
  109
Jak řešit zbytkový astigmatismus po implantaci torické nitrooční čočky?
Cendelín J.
Ofta Plzeň
7 min.
  110
Můžeme nějak zlepšit provedení manuálních limbálních relaxačních incizí?
Cendelín J.
Ofta Plzeň, Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
7 min.
  111
Stanovení angulární pozice torických intraokulárních čoček
Pitrová Š., Fůs M., Lešták J.
Oční klinika JL, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, Praha
7 min.
  112
Zkalené nitrooční čočky – indikace k explantaci, výsledky
Hlinomazová Z.1,2, Tomášová J.1, Rubešová M.1
1EOK Lexum
2Oční klinika FNB a LF MU v Brně
7 min.
  113
Zrakové funkce u pacientů s glisteningem
Novotný T., Urminský J., Mikeska Z., Pacejka M.
Oční oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
7 min.
10.50 – 13.00 Varia – Kazuistiky
Předsedající: Červenka S., Skorkovská Š., Hamouz J.
Sál E1C
  114
Poúrazový výhřez nitroočních struktur pod spojivku: kazuistika rozsáhlého penetrujícího poranění s dobrým koncem
Hamouz J., Veselý L.
Oční klinika FNKV
7 min.
  115
Obnova úsměvu u nemocných s obrnou lícního nervu technikou sesunu spánkového svalu
Streit L.1,2, Kubek T.1, Dvořák Z.1, Veselý J.1
1Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, ČR
2Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, ČR
7 min.
  116
Rekonstrukce dolního víčka po radikální resekci pro tumor
Fiala M.1, Košková O.1, Vlková E.2, Horňáčková P.2
1Klinika popálenina a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno
2Oční klinika, Fakultní nemocnice Brno a LF MU, Brno
7 min.
  117
Myopická foveoschíza
Čejka P., Kozmík R.
Oční klinika GEMINI
7 min.
  118
Pigmentová paravenozní retinochoroidální atrofie (PPRCA) – 30 let sledování Kazuistika
Janek M.
Oční centrum Praha
7 min.
  119
Vzácná cévní malformace splanchnokrania
Lutonský O., Hejsek L., Nekolová J., Jirásková N.
Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
7 min.
  120
SNIFR – nová klinická jednotka – kazuistika
Jurečka T.
EOK Lexum Brno
7 min.
  121
Získaná nebo vrozená anizokorie? Kazuistika
Skorkovská Š.1,2, Skorkovská K.1,2
1Oční klinika NeoVize Brno
2Oční oddělení Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně
7 min.
  122
Úskalí sondáže slzných cest
Červenka S.1,2,3, Komínek P.2,3, Matoušek P.2,3
1Lacrima oční centrum s.r.o. Otrokovice
2Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
3Lékařská fakulta, Katedra kraniofaciálních oborů, Ostravská univerzita Ostrava
7 min.
  123
Řešení "progresivní" myopie u 15ti leté dívky
Jerhotová E., Valešová L.
DuoVize oční klinika Praha
7 min.
  124
Karotido-oftalmická píštěl
Menšíková H., Hlaváčková M.
Oční klinika Horní Počernice, Praha
7 min.
13.00 – 14.00 Oběd Hotel Voroněž 1

Posterová sekce

P01
Použití metody ReLEx smile u pacienta s regresí myopie, který v minulosti absolvoval PRK
Pávková Z., Menšíková H., Havránek R, Kacerovská J.
Oční klinika Horní Počernice
P02
Nd:YAG zadní kapsulotomie a její vliv na hloubku přední komory a vidění
Waloszková J.,Pašta J., Zugar R.
Oční centrum Praha
P03
Výsledky implantace rotačně asymetrické multifokálně dělené bi-asférické nitrooční čočky SBL-3- soubor 400 očí
Janeková A.
Oční centrum Praha a.s.
P04
Hypertonická neuroretinopatie jako první příznak závažného celkového onemocnění
Liláková D., Nekolová J., Šemberová K.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika, Hradec Králové
P05
Amniová membrána jako metoda při operacích na povrchu očního bulbu
Kopecký A.1,2,3, Němčanský J.1,2, Mašek P.1,2,3
1Fakultní nemocnice Ostrava, Oční klinika2Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava31. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Sesterská sekce

Pátek 15.9.2017    
9.00 - 10.00 Blok I
Předsedající: Stejskalová D., Písařová P.
Sál E2
  S01
IOL Master z pohledu ambulantní sestry
Nedělková L., Krtková P., Hybnerová R.
Oční klinika DuoVize Praha
 
  S02
Nový biometr IOL Master Zeiss 700
Šafarčík J.
NeoVize Brno
 
  S03
Základní a vzácnější refrakční vady, moderní možnosti léčby
Písařová P.
Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice
 
  S04
FEMTOLASIK – přesná, bezpečná a předvídatelná metoda laserové korekce dioptrií
Stejskalová D., Veliká V.
Oční klinika FN Hradec Králové
 
  S05
Refrakční operace našich zaměstnanců aneb my své práci věříme
Krtková P.1, Valešová L.1, Mikšovská J.1, Jerhotová E.1, Hycl J.1, Skorkovská Š.2, Piovarči R.3
1Oční klinika DuoVize Praha
2Oční klinika NeoVize Brno
3Očná klinika NeoVizia Bratislava
 
10.00 – 10.30 Přestávka  
10.30 – 12.00 Blok II
Předsedající: Hladíková I., Vondráčková D.
Sál E2
  S06
Vodící pes a nevidomý
Dvořák M.
Škola pro výcvik vodících psů Brno
 
  S07
Sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých
Karásek P.
Tyfloservis, o.p.s.
 
  S08
Přišel o zrak, poté zhubl 80 kg a začal konečně žít
Zavacký M., Schmiedová Z., Bauer J., Ondovčíková D.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
 
  S09
Oční extáze - kazuistika
Vondráčková D.
NeoVize, Oční klinika Brno
 
12.00 – 13.30 Oběd Hotel Voroněž 1
13.30 – 14.10 Blok III
Předsedající: Šponiarová L., Kremláčková P.
Sál E2
  S10
Úloha zdravotní sestry při operaci katarakty asistované femtosekundovým laserem
Krásová I., Sixta P., Tihelková E., Stodůlka P.
Gemini oční klinika, Průhonice
 
  S11
Preloadovaná čočka UltraSert
Kremláčková P.
NeoVize Brno
 
  S12
Ježkovy oči, já vidím ...
Barchánková J.
Oční centrum Praha, a.s.
 
14.10 – 14.30 Přestávka  
14.30 – 15.30 Blok IV
Předsedající: Kyseláková J., Matysková M.
Sál E2
  S13
Začalo to rohovkovým vředem
Šponiarová L., Zahradníková L., Ondovčíková D.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
 
  S14
Melanom cévnatky
Kyseláková J., Šumanová S.
Oční klinika FN Brno
 
  S15
Metodika zobrazení sítnice se zaměřením na OCT a FAG
Vlasák O.1,2, Škorpíková J.1, Kalandrová V.2
1Institute of Biophysics LF MU, Brno, Czech republic
2Eye Clinic Lexum, Brno, Czech republic
 
  S16
Úloha sestry při elektrofyziologickém vyšetření
Chaloupková Š., Jordánová P.
Oční klinika FN Brno
 
  S17
Současné možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
Matysková M., Frydrychová N.
Oční oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
 
  S18
Základní rozdělení chirurgického šití
Perdulová M., Hříbková M.
EOK Lexum Ostrava