XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Společenský program

Účastníci sjezdu a vystavovatelé jsou srdečně zváni na společenský večer, který se koná dne 15. září 2017 v prostorách hotelu Voroněž 1.
Cena vstupenky na společenský včer je 800,- Kč. Vstupenka na společenský večer není součástí registračního poplatku.

Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery XXV. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP.