XXV. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Vědecký a organizační výbor

Prezident sjezdu
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
 
   
Vědecký výbor sjezdu Organizační výbor sjezdu
doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. Jaroslava Bukačová
MUDr. Veronika Matušková, Ph.D., FEBO            Ivana Hladíková