Aktuální akce

XVII. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

27.09.2018 - 27.09.2018
Výukové centrum LF UK v Hradci Králové, Hradec Králové
 

Kurz KPR/AED Instruktor (ERC BLS Instructor Course)

29.09.2018 - 29.09.2018
Technologické centrum Hradec Králové, Hradec Králové
 

Novinky v léčbě lymfomů a CLL

11.10.2018 - 11.10.2018
EA hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

64. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

17.10.2018 - 19.10.2018
Multifunkční aula GONG, Ostrava - Vítkovice
 

13th myeloma workshop

24.10.2018 - 24.10.2018
Masaryk University Brno, Faculty of Medicine, Brno
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

1.12.2018 - 2.12.2018
EA hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

3.12.2018 - 4.12.2018
EA hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové