kurz ALS Provider

Evropská resuscitační rada (ERC) vyvinula během devadesátých let 20. století portfolio respektovaných kurzů technik léčby oběhové nestability a zástavy oběhu, Advanced life Support (ALS), které se učí jednotnou metodou ve všech členských zemích. S cílem zajistit vysokou kvalitu výuky bez ohledu na zemi, kde kurz probíhá, stanovila ERC striktní kritéria na metodologii výuky, výukové materiály, vybavení při kurzu a jednotné kurikulum i testování uchazečů. Navíc drží ERC kontrolu nad výběrem instruktorů a tutorů v kurzu. Úspěšní absolventi obdrží po kurzu certifikát platný ve všech zemích EU, alei dalších zemích, například v Austrálii, Kanadě, na ropných plošinách v mezinárodních vodách a podobně.

Kurz ALS Provider trvá dva dny a je velmi intenzivní. Předchází mu měsíční teoretická domácí příprava, samotný kurz je pak koncipován jako praktický nácvik týmové resuscitace podle simulovaných scénářů. Výuka probíhá interaktivním způsobem a vyžaduje plné a aktivní zapojení všech účastníků, kteří mají podporu silného a početného instruktorského týmu.

Kurzy budou probíhat v českém jazyce, manuál pro domácí přípravu je v anglickém jazyce.