XVII. česko-slovenská konference laboratorní hematologie

Program konference

Témata

Krvetvorba
Koagulace a fibrinolýza
Trombofilní stavy
Morfologie
Analyzátory krvinek
Klinické aplikace laboratorních metod v hematologii
Anémie, hemoglobinopatie
Trombocytopenie, trombocytopatie
Průtoková cytometrie
Molekulární biologie
Cytogenetika
Interdisciplinární diagnostika hematologických onemocnění
Biologie cévní stěny
Raritní stavy v hematologii
Správná laboratorní praxe, kontrola kvality, akreditace laboratoří
Imunohematologie
Odběry a zpracování krve a jejích složek
Bezpečnost a rizika transfuze, hemovigilance
Léčebné aferézy, buněčná terapie
Varia

 

Čtvrtek 10.11.2016
   
9.00 – 9.15 Slavnostní zahájení
P. Žák, T. Lipšic
Aula
9.15 – 10.45 Edukační sekce
Diagnostika akutních leukemií

Předsedající: Z. Ráčil, P. Žák
Aula
 
  01
Changes in the WHO 2016 classification; morphology
Zini G. (Milan)
20 min.
  02
Význam průtokové cytometrie v diagnostice akutních leukemií
Řezáčová V., Souček O., Studená H. (Hradec Králové)
20 min.
  03
Význam histologie v diagnostice akutních leukémií
Campr V. (Praha)
20 min.
  04
Využití molekulární biologie v klinické praxi: AML s normálním karyotypem
Ráčil Z. (Brno)
20 min.
10.45 – 11.00 Coffee break  
11.00 – 12.15 Morfologie
Předsedající: D. Mikulenková, P. Žák
Aula
  05
The role of morphology in the dg. of myelodysplastic syndrome
Zini G. (Milan)
20 min.
  06
Morfologický kvíz
Mikulenková D., Fátorová I. (Praha, Hradec Králové)
45 min.
11.00 – 12.15 Hemostáza 1 - Problematika heparinem indukované trombocytopenie
Předsedající: Gumulec J., Sadílek P.
A5
  07
Klinické aspekty diagnostiky a kontroly terapie heparinem indukované trombocytopenie
Gumulec J. (Ostrava)
25 min.
  08
Současné možnosti laboratroní diagnostiky HIT
Sadílek P., Tučková G., Ivanová E., Košťál M., Dulíček P., Smolej L. (Hradec Králové)
25 min.
  09
Využití HITAlert testu v diagnostice heparinem indukované trombocytopenie metodou průtokové cytometrie
Řádek M., Špaček M. (Praha)
15 min.
12.15 – 13.45 Oběd  
13.30-13.45 Workshop Biomedica
Stago - mechanická detekce a její využití v koagulační diagnostice
Trbušek J.
Aula
12.15 - 13.15 Workshop Alexion
Problematika mikroangiopatické hemolytické anémie
A5
  Mikroangiopatická hemolytická anémie - diferenciální diagnostika a nezbytná laboratorní vyšetření
Žák P.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
20 min.
  Laboratorní vyšetření ADAMST13 - metodiky a význam vyšetření
Slavík L.
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc
20 min.
  Význam vyšetření aktivity ADAMST13 pro diagnostiku a včasnou léčbu atypického hemolyticko-uremického syndromu
Skálová S.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
20 min.
13.45 – 15.15 Edukační sekce
Anémie

Předsedající: J. Čermák, P. Bělohlávková, T. Lipšic
Aula
  10
Vrozené poruchy kmenové krvetvorné buňky a jejich výskyt u dospělých pacientů
Čermák J. (Praha)
20 min.
  11
AIHA laboratorní diagnostika
Písačka M. (Praha)
20 min.
  12
Aktuálne trendy v diagnostike anémií pri poruchách metabolizmu železa
Lipšic T. (Bratislava)
20 min.
  13
Vzájomné prepojenie erytropoézy a metabolizmu železa - význam stanovenia hepcidinu pre klinickú prax
Horváthová M. (Olomouc)
20 min.
13.45 – 15.15 Hemostáza 2
Předsedající: A. Bátorová, P. Dulíček, J. Zavřelová
A5
  14
Vyšetrenie inhibítorov FVIII Bethesda metódou a modifikovanou Nijmegen metódou a vplyv hraničných titrov inhibítorov na farmakodynamiku a farmakokinetiku FVIII u pacientov s
hemofíliou A

Bátorová A., Morongová A., Jankovičová D., Prigancová T., Balážová E. (Bratislava)
20 min.
  15
Využitie analýzy multimérov von Willebrandovho faktora
Škorňová I., Agricolová Ľ., Hollý P., Dobrotová M., Plameňová I., Sokol J., Kubisz P., Staško J. (Martin)
15 min.
  16
Laboratorní diagnostika lupus antikoagulans
Zavřelová J., Chytrá D., Buliková A., Penka M. (Brno)
15 min.
  17
Stanovení D – dimeru metodou enzymové imunoanalýzy s fluorescenční detekcí na přístroji VIDAS 3
Popelová M., Pospíchalová N. (Brno)
10 min.
  18
Stredne závažný deficit antitrombínu a riziko opakovaného venózneho tromboembolizmu: výsledky zo štúdie MEGA
Sokol J., Timp J., Cessie S., Hylckama-Vlieg A., Rosendaal F., Cannegieter S., Lijfering W., Kubisz P., Staško J. (Martin, Leiden)
15 min.
15.15 – 15.30 Coffee break  
15.30 – 16.00 Chrobákova přednáška
Od Hb Olomouc a Hb Hradec Králové k molekulárně-genetické diagnostice hemoglobinopatií v ČR
Indrák K. (Olomouc)
Aula
16.15 – 17.45 Hemostáza 3 - Problematika antifosfolipidového syndromu
Předsedající: A. Bulíková, P. Dulíček
Aula
  19
Laboratory testing for lupus anticoagulant
Tripodi A. (Milan)
30 min.
  20
Klinické projevy antifosfolipidového syndromu
Bulíková A. (Brno)
15 min.
  21
Laboratorní diagnostika antifosfolipidového syndromu u nemocných léčených přímými orálními antikoagulancii
Malíková I., Mrákotová A., Kružíková J., Svatoňová M., Kvasnička T.,  Kvasnička J. (Praha)
15 min.
  22
Detekce protilátek specifických pro doménu I beta-2 Glykoproteinu I v diagnostice APS
Slavik L. , Janek D., Ulehlova J.,  Wijova M., Krcova V., Hlusi A.,  Prochazkova J., Palova M. (Olomouc, Karviná)
15 min.
16.15 – 17.45 Varia
Předsedající: J. Malčíková, F. Vrbacký
A5
  23
Morfológia leukocytov
Lipšic T. (Bratislava)
20 min.
  24
Kvantitativní stanovení fetomaternální hemoragie metodou průtokové cytometrie – praktické zkušenosti
Procházková R., Zajíc T., Bydžovská I., Zemanová D.,  Kuťková D.,  Arnoldová A., Kamenická H. (Liberec)
15 min.
  25
Výběr imunohematologického analyzátoru pro vyšetření pacientů
Řehořová L., Arnoldová A., Veselá I. (Liberec)
10 min.
  26
Význam a metodika stanovení mutací v genu TP53 u chronické lymfocytární leukémie
Malčíková J., Pospíšilová Š. a European Research Initiative on CLL (ERIC) (Brno)
15 min.
  27
Detekce mutací asociovaných s Ph negativními chronickými myeloproliferativními neoplasiemi
Sláviková M., Kantorová B., Doubek M., Pospíšilová Š. (Brno)
 
15 min.
     
Pátek 11.11.2016
   
8.30 – 10.00 Analyzátory krevních buněk z pohledu uživatele
Předsedající: J. Blatný, E. Pešková
Aula
  28
Zkušenosti s hematologickými analyzátory Abbott
Bourková L., Všianská P., Hoblová J., Penka M. (Brno)
20 min.
  29
Naše zkušenosti s analyzátory krevních částic Beckman Coulter
DxH 800

Šigutová P., Palátová J., Šlechtová J. (Plzeň)
20 min.
  30
Analyzátory Sysmex řady XN – principy měření, možnosti a naše zkušenosti
Pešková E., Rydvalová D., Hrnčířová K., Fátorová I., Smolej L. (Hradec Králové)
20 min.
  31
Proč a jak využívat rozšířených parametrů krevního obrazu v klinické praxi?
Blatný J., Zapletal O., Jelínková M. (Brno)
20 min.
8.30 – 10.00 Hemostáza 4 - Primární hemostáza
Předsedající: E. Ivanová, M. Pulcer, J. Staško
A5
  32
Syndróm lepivých doštičiek – mýtus alebo realita?
Staško J., Ivanková J., Dobrotová M., Hollý P., Škereňová M., Sokol J., Škorňová I., Kubisz P. (Martin)
20 min.
  33
Syndrom lepivých destiček, metodika, výsledky OKH Ústí nad Labem
Bradáčová P., Rosenauerová A., Ullrychová J. (Ústí nad Labem)
15 min.
  34
Porovnání vybraných destičkových parametrů mezi plnou krví a plasmou bohatou na destičky
Pulcer M., Gumulec J., Recová L., Bednářová L., Nemethová L., Plíšková P. (Ostrava)
15 min.
  35
Vliv metamizolu (Novalginu) na účinek protidestičkové terapie s ASA
Bílková J., Kettnerová K., Králová J., Kvasnička T., Kvasnička J. (Praha)
15 min.
  36
Využitie optickej agregometrie a merania fosforylácie VASP pre hodnotenie reaktivity trombocytov počas liečby pacientov so STEMI infarktom myokardu
Šimonová R., Samoš M., Škorňová I., Šimon J., Kovář F., Staško J., Mokáň M., Kubisz P. (Martin, Žilina)
15 min.
10.00 – 10.15 Coffee break  
10.15 – 11.30 Hemostáza 5
Předsedající: M. Matýšková, P. Sadílek
Aula
  37
Základní koagulační testy - diferenciální diagnostika
Matýšková M., Šlechtová M. (Brno)
25 min.
  38
Koagulační kvíz
Sadílek P., Dulíček P. (Hradec Králové)
45 min.
11.30 Zakončení konference Aula
     
POSTEROVÁ SEKCE
   
  P01
Detekce exprese markeru PD-1 v mikroprostředí tumoru u akutních leukemií metodami průtokové cytometrie
Novák M., Szotkowski T. (Olomouc)
 
  P02
Raritní nálezy z laboratoře průtokové cytometrie
Stehlíková O., Bernard T., Fiamoli V., Kissová J., Doubek M. (Brno)
 
  P03
Analýza exprese ROR1 proteinu u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií
Greif I., Kotašková J., Pavlová Š., Stehlíková O., Plevová K., Doubek M., Bryja V., Pospíšilová Š. (Brno)
 
  P04
Zisk abnormalit genu TP53 je asociován se změněnou signalizací B-buněčným receptorem
Kočková H., Plevová K., Malčíková J., Kotašková J., Mančíková V., Brychtová Y., Doubek M., Mayer J., Pospíšilová Š. (Brno)
 
  P05
aCGH analýza pacientů s akutními leukémiemi s komplexním karyotypem
Mlynárčiková M., Krůzová L., Holzerová M., Urbánková H., Balcárková J., Divoká M., Szotkowski T., Indrák K., Papajík T., Jarošová M. (Olomouc)
 
  P06
Molekulárně-genetická charakterizace pacientů s akutní myeloidní leukémií s normálním karyotypem - zkušenosti jednoho centra
Navrátilová J., Křupková L., Szotkowski T., Čerňan M., Divoká M., Katrincsáková B., Indrák K., Papajík T. (Olomouc)
 
  P07
Agregometria: optická alebo impedančná?
Agricolová Ľ., Škorňová I., Staško J., Kubisz P. (Martin)
 
  P08
Deficit faktora XII a trombofília
Furindová K., Ivanková J. (Martin)
 
  P09
Vyšetření aktivity faktoru XIII
Heczková B., Hrdinová M. (Liberec)
 
  P10
Problémy s laboratorní diagnostikou nejčastějších funkčních defektů AT
Hrachovinová I., Provazníková D., Češpivová D., Radovská A., Němcová J., Váňová M., Waltrová L., Matýšková M., Nápravníková L. (Praha)
 
  P11
Uvedení nového koagulometru do laboratoře a význam mezipřístrojového porovnání
Kohoutová S., Zatloukalová R., Malíková I. (Praha)
 
  P12
Význam detekce multimerů von Willebrandova faktoru u případů získaného von Willebrandova syndromu
Mareček F., Zemanová M., Lišková R., Housková K., Netuka I., Schwarz J., Salaj P., Hrachovinová I. (Praha)
 
  P13
Raritný prípad kombinovanej poruchy hemostázy  u pacientky s von Willebrandovou chorobou
Mazancová Z., Šimurda T., Staško J., Kubisz P. (Martin)
 
  P14
Laboratórne sledovanie hemostázy a manažment pacienta s vrodenou afibrinogenémiou počas rozsiahleho ortopedického zákroku
Šimurda T., Dobrotová M., Staško J., Nečas L., Kubisz P. (Martin)
 
  P15
Trombelastografická a agregační detekce dysfunkce krevních destiček při kardiopulmonálním bypassu
Slavík L.,Úlehlová J., Chalupníková P., Neplechová D., Kupková P.,  Hájek R., Fluger I., Zuščich O.,  Caletka P.,  Lonský V., Šantavý P. (Olomouc)
 
  P16
Stanovení vlastních referenčních rozmezí pro vyšetření indukované agregace
Štěpařová A., Zavřelová J., Smejkal P., Penka M. (Brno)
 
  P17
Porovnání trombocytárních parametrů stanovených analyzátorem XN na souboru zdravých osob
Fátorová I., Pešková E., Rydvalová D., Hrnčířová K., Charvátová M., Smolej L. (Hradec Králové)
 
  P18
Využití digitální morfologie pro diagnostiku akutních leukemií
Juráňová J., Lapčíková A., Slavík L. (Olomouc)
 
  P19
Vliv délky a rychlosti homogenizace vzorků na vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a retikulocytů
Kolářová S., Bajzová Ž., Pulcer M., Návratová P., Moldříková L., Matuška M. (Ostrava)
 
  P20
Diferenciálny rozpočet leukocytov prietokovou cytometriou s použitím CytodiffTM v praxi
Macichová M., Mitníková M., Gbúrová K., Guman T. (Košice)
 
  P21
Srovnání přístrojů pro stanovení sedimentace erytrocytů: BD sedi-15 versus LENA NE
Pešková E., Rydvalová D., Hrnčířová K., Fátorová I., Smolej L. (Hradec Králové)
 
  P22
IQAP Interlaboratory Quality Assurance Program - medzilaboratórny program zabezpečenia kvality
Petríková E.,  Štefanikova A., Škorňová I. (Martin)
 
  P23
Přínos měření parametru RET-He analyzátorem XN-3000 pro klinickou praxi - půlroční zkušenost
Součková J., Taranzová M., Erbenová O. (Pardubice)