63. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

EAU 17th Central European Meeting

Současně s 63. výroční konferencí České urologické společnosti proběhne v letošním roce také EAU 17th Central European Meeting (CEM). Všichni delegáti, řádně zaregistrovaní k účasti na národní konferenci, mají v rámci kongresového poplatku automaticky pasivní přístup také na konferenci CEM. Podrobné informace o CEM je možné nalézt zde.

CME Accreditation

EAU 17th Central European Meeting bude akreditován v rámci EU-ACME programu European Board of Urology podle pravidel EBU/UEMS.

Pro bližší informace o CME kreditech prosím kontaktujte EU-ACME office.