65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

Pozvání prezidenta konference
Vážení přátelé,

dovolte, abych vás pozval k účasti na výroční konferenci České urologické společnosti, která se bude konat od 16. do 18.října 2019 v hotelu Clarion v Praze.
Konference se do Prahy vrací po dlouhých 8 letech, což pro nás organizátory představuje velký závazek i výzvu. Budeme se snažit udržet vysoko nastavenou laťku z let minulých a připravit opět zajímavý odborný i společenský program.
Na odborném programu konference pracujeme již nyní. Kromě řady sdělení z českých i slovenských pracovišť bude zahrnovat i živé přenosy celého spektra operačních výkonů, edukační sympozia ČAU, přednášky zahraničních hostů i tradiční kurz Evropské školy urologie (ESU). Kurz ESU bude zaměřen na kontroverzní otázky v léčbě urologických onemocnění, přednášet v něm budou přední evropští odborníci a nezapomeneme jistě ani na interakci s publikem.

Věřím, že naše pozvání vyslyšíte a do Prahy v říjnu přijedete v hojném počtu.

Již nyní se těšíme na setkání!

Za organizační výbor
                                  Váš
                                          
                                             Marko Babjuk