65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

Program konference

Program ke stažení


Otvírací hodiny registrační přepážky
       
Středa 16.10. 2019 14.00 – 17.00
Čtvrtek 17.10.2019 07.30 – 17.30
Pátek 18.10.2019  08.00 – 13.00
   

Středa 16.10.2019
 
   
     
15.00 – 16.00 Edukační kurz ČAU
Klinická doporučení v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty
 
Sál Meridian
  Garant: Doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.
 
 
  Anotace kurzu:
Péče o pacienty s podezřením na karcinom prostaty nebo s již diagnostikovaným onemocněním tvoří značnou část spektra každodenní urologické praxe. V tomto edukačním kurzu se dotkneme klinických situací, ve kterých panují dlouhodobé kontroverze stran optimálního přístupu. Intenzivní výzkum na poli nových zobrazovacích metod přináší celou řadu inovativních diagnostických možností. Avšak ne každá nová technologie přináší v dané klinické situaci užitečnou diagnostickou informaci za akceptovatelnou cenu. Správný postup u pacienta s podezřením na karcinom prostaty a negativní biopsií je evergreenem jiskřivých debat snad všech urologických setkání. V neposlední řadě je důležité si připomenout, co vše lze na cestě od předoperační přípravy k samotné operaci a následné rekonvalescenci učinit pro snížení negativních důsledků radikální prostatektomie. 
 
Aktuální nabídka zobrazovacích metod – co je vhodné a co je zbytečné
MUDr. Michal Staník, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno
 
Podezření na karcinom prostaty u pacienta po negativní biopsii – algoritmus dalšího postupu
MUDr. Hana Sedláčková, Urologická klinika FN Plzeň
 
Co vše lze učinit pro snížení rizika poruchy kontinence a erekce po radikální prostatektomii?
MUDr. Vladimír Študent jr., Urologická klinika LFU Olomouc
 
 
16.00 – 17.00 Edukační kurz ČAU
Aktuální aspekty léčby urolitiázy
 
Sál Meridian
  Garant: MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
 
 
  Anotace kurzu:
Urolitiáza představuje významnou část práce urologa jak v ambulantní tak hospitalizační praxi.
První část kurzu bude vyhrazena diagnostice urolitiázy se zaměřením k akutním případům vyšetření před plánovanými výkony a ve speciálních případech (Gravidita, dětští pacienti).
Druhá část bude věnována krátkým shrnutím metod užitým v terapii urolitiázy a porovnání doporučení EAU, AUA a NICE.
Třetí část bude vyhrazena problematice praktické dispensarizace se zaměřením a rozdělení pacientů podle rizika a postupem u jednotlivých skupin.
 
Aktuální stav radiologické diagnostiky urolitiázy
Jak postupovat
MUDr. Milan Král, Ph.D.
 
Terapie z hlediska doporučených postupů
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.
 
Sledování pacientů s urolitiázou
Praktický postup v ambulanci běžného urologa
MUDr. Tomáš Hradec
 
 
17.00 – 17.40 Edukační kurz ČAU
Praktické aspekty farmakoterapie v urologii
 
Sál Meridian
  Garant: Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
 
 
  Anotace kurzu:
Farmakoterapie je nedílnou součástí urologické léčby zejména v oblasti infekčních onemocnění, onkourologie, funkční urologie a andrologie. První část kurzu bude věnována aktuálnímu přehledu doporučení pro léčbu urologických onemocnění (zejména infekcí) u gravidních žen. Toto téma je vysoce aktuální vzhledem k dlouhodobě nepříznivému vývoji rezistence patogenů u komunitních urologických infekcí. Druhá část kurzu bude zabývat poněkud opomíjeným tématem lékových interakcí se zaměřením na denní urologickou praxi. Budou prezentovány příklady interakce farmak nejčastěji používaných v léčbě subvezikální obstrukce a hyperaktivního měchýře, urologických infekcí a erektilní dysfunkce s poukazem na možné dopady jak z pohledu medicínského, tak forenzního. Celá problematika bude přiblížena i během diskuze nad případy z klinické praxe.   
 
Léky v graviditě z pohledu urologa                                
Vranová V., Ústav aplikované farmacie Farmaceutická fakulta VFÚ Brno
 
Diskuze
 
Lékové interakce v urologické praxi
Suchopár J., DrugAgency Praha 
 
Diskuze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min.
 
 
 
5 min.
 
15 min.
 
 
5 min.
 
     
Čtvrtek 17.10.2019
 
   
08.30 – 10.45 Zahájení konference
Vyzvané přednášky
Moderuje: Babjuk M., Hora M., Zachoval R.
 
Sál Meridian
01 Slovak Urological Society (SUS) lecture
Prognostic molecular markers in bladder cancer
Žiaran S.
 
15 min.
02 Hungarian Urological Society (MUT) lecture 
Urethral and penile reconsturciton update
Nyirádi P.
 
15 min.
03 Polish Urological Society (PTU) lecture 
The role of surgery in high-PSA non-metastatic prostate cancer
Chlosta P.
 
15 min.
04 UTUC 2019: old and new standards      
Shariat S.
 
15 min.
05 Czech Urological Society (ČUS) lecture – young urologist
Underactive bladder
Prouza A.
 
10 min.
06 Slovak Urological Society (SUS) lecture – young urologist
Contemporary  treatment   of  proximal  ureterolithiasis 
Perečinský I.
 
10 min.
07 Single Use Ureteroscopy - the New Gold Standard?
Grünberger I.
 
15 min.
08 European Association of Urology (EAU) lecture
Why building consensus and demonstrating impact of guidelines is important 
N'Dow J.
 
15 min.
09 European Association of Urology (EAU) lecture
Uncertainties in Bladder cancer
Palou J.
 
15 min.
11.00 – 12.30 Přenosy z operačního sálu
Moderuje: Veselý Š., Všetička J., Staněk Z.
 
Sál Meridian
12.45 – 13.30 Satelitní sympozium společnosti Ipsen
Moderuje: Hanuš T.
 
Sál Meridian
 
12.45 – 13.05 Historie výzkumu a léčby karcinomu prostaty
Hanuš T.
 
 
13.05 – 13.25 Význam kastrace v léčbě karcinomu prostaty
Študent V.
 
 
13.25 – 13.30 Diskuse k přednáškám a závěr
 
 
13.30 – 14.30 Satelitní sympozium společnosti Astellas
Léčba LUTS u pacientů s karcinomem prostaty. Proč? Kdo? Kdy a jak?
Moderuje: Hora M.
 
Sál Meridian
  Jak se žije pacientům se symptomy LUTS?
Zachoval R.
 
 
  Typy lokální léčby karcinomu prostaty a jejich efektivita
Čapoun O.
 
 
  Jak ovlivňuje léčba lokálního CaP funkci dolních cest močových?
Krhut J.
 
 
14.30 – 16.30 ESU Course
Controversies on the treatment of urological tumours
Chairs: J. Palou (Barcelona, ES), J. N’Dow (Aberdeen, GB)
 
Sál Meridian
14.30 European School of Urology: A unique possibility for urological education
J. Palou, Barcelona (ES)
 
 
14.35 Do we perform MRI in patients with suspicious prostate cancer before biopsy?
 
Case presentation
J. Stejskal
 
We perform an MRI according to EAU guidelines …
N. Mottet, Saint-Etienne (FR)
 
We perform prostate biopsy without MRI, except if ...
T. Loch, Flensburg (DE)
 
Discussion
Comment and conclusion
Chairs
 
 
15.10 The calculated risk of lymph node invasion in prostate cancer: What is the appropriate limit for lymph node dissections during radical prostatectomy in 2019?
 
Case presentation
V. Fiala
 
Guidelines recommendations should be followed: 5% is the optimal threshold
N. Mottet, Saint-Etienne (FR)
 
Guidelines should be changed: The limit is too low
A. Briganti, Milan (IT)
 
Discussion
Comment and conclusion
Chairs
 
 
15.50 Is second look (re staging TURB) mandatory in all cases after initial resection for T1 non muscle invasive bladder cancer?
 
Case presentation
J. Horňák
 
Yes: It improves outcomes – Guidelines are correct
M. Burger, Regensburg (DE)
 
No: It is not necessary in all cases
M. Roupret, Paris (FR)
 
Discussion
Comment and conclusion
Chairs
 
 
16.30 Close
 
 
16.30 – 18.15 Nádory močového měchýře, zevního genitálu a retroperitonea
Moderuje: Brisuda A., Balík M., Pešl M.
Sál Meridian
 
 
10 Novinky v diagnostice a léčbě nádorů močového měchýře
Ribal M.
 
10 min.
11 Prognostický význam vybraných kandidátních genů u pacientů s neinfiltrujícími nádory močového měchýře      
Pešl M.1, Mikulová V.2, Čapoun O.1, Vaľová Z.1, Sobotka R.1, Dundr P.3, Hanuš T.1, Soukup V.1
1Urologická klinika VFN a  1. LF UK, Praha
2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a  1. LF UK, Praha
3Patologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha
 
DP
12 En bloc transnuretrální resekce uroteliálního karcinomu močového měchýře: 5leté zkušenosti jednoho pracoviště
Brisuda A., Ondrejček R., Horňák J., Příman O., Babjuk M.
Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
 
DP
13 Alfa1-H v intravezikální léčbě uroteliálního karcinomu močového měchýře – efekt eskalace dávky na zvířecím modelu a toxicita
Brisuda A.1, Háček J.2, Horňák J.1, Novotná H.1, Svanborg C.3, Babjuk M.1
1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
3Oddělení mikrobiologie, imunologie a glykobiologie, Institut laboratorní medicíny, Univerzita Lund, Švédsko
 
DP
14 Peroperační využítí lymfoscintigrafie u radikální cystektomie
Nekula M., Veselý Š., Brisuda A., Babjuk M.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
DP
15 Výsledky liečby nádorov močového mechúra radikálnou cystektómiou u 130 pacientov – 10 ročné skúsenosti
Ľupták J.1, Šulgan J.1, Eliáš B.1, Kliment J. sen.1, Švihra J. sen.1, Kliment J. jr.1, Sopilko I.1, Tomaškin R.1, Slávik P.2
1Urologická klinika JLF UK a UNM Martin
2Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM, Martin
 
DP
 
 
 
16 Roboticky asistovaná radikální cystektomie - první zkušenosti po 18 měsících
Balík M., Špaček J., Hušek P., Broďák M.
Urologická klinika FNHK
 
DP
17 Roboticky asistovaná radikální cystektomie u muže s intrakorporální konstrukcí Brickerovy derivace - video
Balík M., Špaček J., Hušek P.
Urologická klinika FNHK
 
Vi
18 Roboticky asistovaná radikální cystoprostatektomie s nefroureterektomií      
Balík M., Hušek P.
Urologická klinika FNHK
 
Vi
19 Srovnání efektu neoadjuvantní chemoterapie u nádorů močového měchýře cT2N0 a cT3-4N0
Staník M.1, Poprach A.2, Bezděková M.3, Macík D.1, Čapák I.1, Hulová M.1, Jarkovský J.4, Lakomý R.2, Doležel J.1
1Klinika operační onkologie, Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
2Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno a LF MU Brno
3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha
4Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
 
DP
 
 
 
20 Neočakávané peroperačné zistenie u pacienta s cystolitiázou – kazuistika
Lenko V.1, Levčíková M.2
1Urologické oddelenie, Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovensko 
2Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Slovensko
 
NP
21 PD L1 (atezolizumab) v léčbě ZN prostaty a močového měchýře
Matoušková M.1,2, Buchler T.2, Žitňanská L.2, Skálová J.2
1Urocentrum Praha
2Onkologická klinika TN a 1. LF UK Praha
 
DP
22 Potenciál vyšetření cirkulujících nádorových buněk u germinálních nádorů varlat
Šonský J.1, Pospíšilová E.2, Klézl P.1, Kološtová K.2, Bobek V.2,3, Grill R.1
1Urologická klinika 3.LF UK a Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady, Praha
2Oddělení laboratorní genetiky, Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF UK a FNKV, Praha
3III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol
 
DP
23 VEILND (VideoEndoscopic Inguinal Lymph Node Disection) – miniinvazivní inguinální lymfadenektomie u karcinomu penisu
Hora M., Trávníček I., Stránský P., Nykodýmová Š., Mlynarčík M., Ferda J., Kacerovská D., Hes O.
FN Plzeň
 
Vi
24 Parciální amputace penisu jako léčba verukózního karcinomu
Štrajtová I., Kuldan R.
Urologické oddělení Městská nemocnice Ostrava, Ostrava
 
NP
 
 
25 Laparoskopická ručně asistovaná adrenalektomie u objemných tumorů nadledvin
Všetička J., Plachý J., Maloň M.
Urologické oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou
 
Vi
26 Kavernózní lymfangiom nadledviny u mladé ženy
Šlemendová M.1, Nechanská B.2, Šverma R.2, Fabián O.3, Pabišta R.2
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
3Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
 
NP
27 Myxofibrosarcoma of the spermatic cord: a case report             
Gouveia R., Hanuš T.
Urologická Klinika VFN a 1.LF UK
 
NP
28 Primární Ewingův sarkom retroperitonea
Špaček J.1, Kopečková K.2, Košina J.1, Broďák M.1
1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové  
2Klinika onkologie 2. LF UK a FN Motol
 
NP
     
08.45 – 10.45 Role urologické sestry v současnosti a v budoucnu
Odborné sympozium Aesculap Akademie
Moderuje: Klézl P., Stránský P., Drápelová B.
Sál Nadir
 
 
     
  Prevence infekcí permanentních žilních katétrů
Zásady správné péče o PŽK, postupy, trendy. Sdílení zkušeností ověřených klinickou praxí.
Glac T.
KARIM, Fakultní nemocnice Ostrava
 
 
  Neoveziky
Náhrady močového měchýře po radikální cystektomii z pohledu ošetřovatelské péče.
Krhut J.
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava
 
 
  Erudice urologické sestry
Současné trendy v terapii močové derivace mění pohled na znalosti urologických sester. Zvláštní odborné způsobilosti jako je znalost ČIK, ČIAK, edukace pacienta a rodinných příslušníků, péče o permanentní vstupy do močových cest a další, jsou v oboru urologie výhodou a v budoucnu budou stále více ceněny.
Ženíšek J.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram
 
 
  Nové unikátní řešení ženské stresové inkontinence
Intravaginální pomůcka Diveen® diskrétním způsobem řeší problém nechtěného úniku moči a vrací ženy k aktivnímu způsobu života.
Panenková O.
B. Braun Medical
 
 
12.45 – 13.30 Satelitní sympozium společnosti Surgicare
REZÜM – Miniinvazivní léčba BPH vodní párou
Moderuje: Babjuk M.
 
Sál Nadir
  Nové trendy v operační léčbě BPH
Pacík D., FN Brno
 
 
  Výsledky a praktické zkušenosti z klinické praxe se systémem Rezüm
Hindley R., Hampshire, UK
 
 
14.30 – 16.15 Sesterská sekce
Moderuje: Broul M., Dvořáková S., Kožíšková Z.
Sál Nadir
 
 
S01 Biopsie prostaty: Evidence-based Guidelines for Best Practice in Urological Health Care
Kordulová P., Portelová L., Slámová E., Svatošová I., Kareisová I., Trnková V.
Urologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 
5 min.
S02 Fúzní biopsie prostaty  
Borsiczká M., Jánská H.
Urologická klinika FN Plzeň
 
5 min.
S03 Možnosti léčby karcinomu prostaty
Jánská H., Drápelová B.
Urologická klinika FN Plzeň
 
5 min.
S04 Využití Indocyaninové zeleně v urologii              
Drápelová B., Borsiczká M.
Urologická klinika FN Plzeň
 
5 min.
S05 Orchiektomie a testikulární implantáty              
Urbánková J., Nováková A., Šperlová J.
Urologická klinika FN Plzeň
 
5 min.
S06 PEK- Perkutánní extrakce konkrementu             
Hájková T.
Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
5 min.
S07 Specifika ošetřovatelské péče po perkutánní extrakci konkrementu
Müllerová J., Kubíčková J.
Urologická klinika FNKV
 
5 min.
S08 Chirurgická léčba striktury uretry u ženy
Zichová V., Borýsková Z., Pánková D.
FNKV Praha urologie
 
5 min.
S09 Edukace pacienta s urostomií  
Zrubecká H.
FNKV Praha
 
5 min.
S10 Kazuistika - komplikovaná urostomie  
Papp M., Sedláček Z.
Urologie ÚVN
 
5 min.
S11 Periferní neuromodulace očima sestry
Novotná H.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
5 min.
S12 Aplikace botulotoxinu léčba inkontinence – pacient před výkonem, během a po výkonu 
Horáková L.
Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
5 min.
S13 Vývoj ošetřovatelské dokumentace
Orabincová A.
FN Plzeň, Urologická klinika
 
5 min.
S14 Cizí těleso v močovém měchýři u dětského pacienta
Kožíšková Z., Pšenková V.
FN Plzeň
 
5 min.
16.30 – 18.00 Dětská urologie, litiáza, vária
Moderuje: Dolejšová O., Král M., Šmakal O.
 
Sál Nadir
29 Novinky v endoskopické léčbě dětské urolitiázy
Hradec T.
 
10 min.
30 Náš přístup k diagnostice a léčbě nehmatného varlete
Šarapatka J.1, Polová B.2, Vrána J.1, Šmakal O.1
1Urologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouc
2Urologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě
 
DP
31 Výsledky laparoskopie nehmatného varlete
Kuliaček P.1,2, Stichhauer R.2, Novák I.1
1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
 
DP
32 Neoadjuvantní hormonální léčba u kryptorchizmu neovlivňuje klidové hodnoty hypofyzo-testikulární osy
Fiala V.1, Vaľová Z.1, Drlík M.1, Sedláček J.1, Dítě Z.1, Kočvara R. 1, Kalousová M. 2, Hanuš T. 1
1Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
2Centrální výzkumná laboratoř 1. LF UK v Praze
 
DP
33 Vliv kojení na spontánní sestup varlete u kryptorchizmu            
Fiala V.1, Vaľová Z. 1, Drlík M. 1, Sedláček J. 1, Dítě Z. 1, Kočvara R. 1, Kalousová M. 2, Hanuš T. 1
1Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze
2Centrální výzkumná laboratoř 1. LF UK v Praze
 
DP
34 Trauma ledviny: lacerace dolního pólu levé ledviny u 8-leté dívky
Králíčková Z., Šmakal O., Šarapatka J.
Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, Olomouc
 
NP
35 Litiáza u dětí a adolescentů      
Dolejšová O.1, Kouba J.1, Sládková E.2, Fikrlová Š.2, Vondráková R.3
1Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
2Dětská klinika LF UK a FN Plzeň
3Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň
 
DP
36 Srovnání metabolických rizikových faktorů urolitiázy u dětí a adolescentů s odstupem 30 let
Faltusová E.1,2, Sedláček J. 1, Valova Z. 1, Dvořáček J. 1, Hanuš T. 1, Kočvara R.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK
2Klinika dětské chirurgie a traumatologie TN a 3. LF UK
 
DP
37 Cystinová litiáza jako příčina akutní renální insuficience u dítěte
Svobodová Z., Novák I., Košina J.
FN Hradec Králové
 
NP
38 Extrakorporální litotripse rázovou vlnou: Role piezoelektrického litotriptoru v současné terapii litiázy
Nechanská B., Zaplatílek J.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.
 
DP
39 LERV-stále aktuální
Gregušová A., Mašková V., Baitler T., Klézl P.
FNKV a 3.LF UK Praha
 
DP
40 Porovnanie operačného riešenia proximálnej a distálnej urolitiázy
Švihra J. ml., Sopilko I., Dargaj J., Kliment J. ml., Tomaškin R., Švihra J. sr., Ľupták J.
Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave, Martin, Slovensko
 
DP
41 Laparoskopická ureterorafie
Novák K., Gouveia R., Pešl M., Macek P., Hanuš T.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
 
Vi
42 Perineální okluze uretrokutánní píštěle s laparoskopickou omentoplastikou po abdominoperineální amputaci rekta s následnou neoadjuvantní aktinoterapii
Ženíšek J., Hanek P., Kaplán O.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 
Vi
43 Prediktivní faktory vyléčení hyperaldosteronismu adrenalektomií při prokázané jednostranné hypersekreci aldosteronu
Hruška F., Hartmann I.
 
DP
44 Symptomatická, nezánětlivá parauretrální cysta corpus spongiosum uretry. Kazuistika.
Novák I.1, Giblo V.1, Špaček J.1, Kašparová P.2
1Urologická klinika, FN a LFUK Hradec Králové
2Fingerlandův PAU, FN a LFUK Hradec Králové
 
NP
45 Nekrotizující vaskulitida varlete jako překvapivý výsledek histologického vyšetření po radikální orchiektomii
Dukátová K., Zachoval R., Jarabák J., Adamcová V.
Urologická klinika 3. LF a Thomayerovy nemocnice Praha
 
NP
     
Pátek 18.10.2019
 
   
08.30 – 09.30 Funkční urologie a rekonstrukce
Moderuje: Zachoval R., Havlová K., Šámal V.
 
Sál Meridian
46 Novinky ve funkční urologii
Krhut J.
 
10 min.
47 The use of unaltered appendix in ileocecal pouch as an urethral substitute in radical cystectomy patients who are willing to have a orthotopic bladder replacement
Weibl P., Ameli G., Plank C., Hübner W.
Department of Urology, Landesklinikum Korneuburg-Teaching Hospital, Wiener Ring 3-5, 3100 Korneuburg, Austria
 
DP
48 Léčba mužské stresové inkontinence pomocí nových adjustabilních svěračů močové trubice VICTO a VICTO+
Zachoval R., Bartáková L., Stejskal J.
Urologická klinika 3.LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice
 
DP
49 Komplikace léčby mužské stresové inkontinence adjustabilní páskou ATOMS - dlouhodobé sledování             
Bartáková L., Zachoval R.
Urologická klinika 3.LF UK a Thomayerovy nemocnice
 
DP
50 Naše zkušenosti se sakrální neuromodulací
Havlová K., Rejchrt M., Horňák J.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
DP
51 Transkutánní peroneální rezonanční neuromodulace detruzoru u dětí – první zkušenosti
Zerhau P.1, Husár M.1, Vrána J.2, Šmakal O.2
1KDCHOT FN Brno
2Urol.klinika FN Olomouc
 
DP
52 TOT v léčbě stresové inkontinence u pacientek s poruchou kontraktility detruzoru
Šuldová K., Ženíšek J.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 
NP
53 Funkční výsledky uretroplastik při střednědobém sledování
Míka D.1,2, Krhut J.1,2, Sýkora R.1,2, Luňáček L.1,2, Ryšánková K.1,2
1Urologická klinika FN Ostrava
2Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity Ostrava
 
DP
54 Rekonstrukce bulbární uretry po rozsáhlem zánětlivém abscedujícím procesu v oblasti hráze na podkladě cizího tělesa v uretře
Drlík P.1,2, Čermák M.1, Krejčí V.1
1Urologické oddělení ÚVN VoFN Praha
2Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
Vi
55 Odložené dvoudobé endourologické řešení traumatického distrakčního poranění zadní uretry
Drlík P.1,2, Čermák M.1
1Urologické oddělení ÚVN VoFN Praha
2Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha
 
Vi
09.30 – 11.00 Členská schůze ČUS ČLS JEP Sál Meridian
 
11.00 – 12.00 Satelitní sympozium společnosti Janssen
Předsedající: Babjuk M.
Diskusní panel: Študentová H., Soumarová R., Broďák M., Čapoun O.
 
Sál Meridian
 
  Hlavní diskusní témata:
 
  1. Úvod do problematiky: Není na co čekat – profil pacienta nmCRPC, léčebné možnosti
  2. Čím dříve, tím lépe – nový standard léčby pacientů s mHSPC
  3. Více času na život – dlouhodobě prověřená léčebná možnost pro MCRPC pacienty
  4. Závěr
 
 
12.00 – 13.30 Diagnostika a prognostické faktory u karcinomu prostaty
Moderuje: Stejskal J., Čapoun O., Kudláčková Š.
 
Sál Meridian
56 Novinky v diagnostice karcinomu prostaty
Veselý Š.
 
10 min.
57 Novo-generačné sekvenovanie DNA reparačných génov pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty
Holečková K.1,2, Kliment J. Sr.2, Baluchová K.1
1Divízia Onkológia, Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
2Urologická klinika, Martinská Univerzitná nemocnica, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 
DP
58 Thymidinkináza 1 – nový diagnostický tumor marker karcinomu prostaty?
Řezáč J.1, Hanousková L.2, Kotaška K.2, Veselý Š.1
1Urologická klinika FNM a 2. LF UK v Praze, Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF a FNM
 
DP
59 Přínos KI67 a jeho role při posouzení agresivity karcinomu prostaty
Král M.1, Prachař D.2, Kudláčková Š.1, Kurfürstová D.2, Bouchal J.2, Študent V.1
1Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 
DP
60 Využití isoformy PSA před a po radikální prostatektomii s cílem predikce recidivy karcinomu prostaty
Do Carmo Silva J.1, Veselý Š.1, Novák V.1, Lukšanová H.2, Pruša R.2, Babjuk M.1
1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
2Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol
 
DP
61 Porovnání výsledků histologie dvou odlišných diagnostických přístupů ke včasné detekci karcinomu prostaty u „biopsy naïve“ pacientů s PSA <20 ng/ml
Šubin F., Mulholland C.K.
Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom
 
DP
62 Lokalizace tumorů v prostatě v éře MRI              
Kudláčková Š.1, Kurfürstová D.2, Král M.1, Študent V.1
1Urologická klinika FN Olomouc
2Ústav patologické anatomie LF a FN, Olomouc
 
DP
63 Prognostické parametry záchytu signifikantního karcinomu prostaty při fúzní biopsii prostaty
Čapoun O.1, Sobotka R.1, Řezáč J.1, Hanuš P.2, Černý V.2, Burgetová A.2, Soukup V.1, Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
 
DP
64 MRI/US cílená biopsie: Vliv počtu odebraných vzorků z ložiska na záchyt karcinomu prostaty
Adamcová V.1, Stejskal J.1, Záleský M.1, Minárik I.2, Koldová M.2, Pavličko A.3, Votrubová J.3, Matěj R.4, Babjuk M.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3.LF a Thomayerovy nemocnice, Praha
2Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
3Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
4Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha
 
DP
65 MRI/US cílená biopsie: komplikace kombinované cílené a systematické transrektální biopsie
Adamcová V.1, Stejskal J.1, Záleský M.1, Minarik I.2, Koldová M.2, Pavličko A.3, Votrubová J.3, Matěj R.4, Babjuk M.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3.LF a Thomayerovy nemocnice, Praha
2Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha
3Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
4Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha
 
DP
66 Porovnání výsledků systematické a cílené MRI/TRUS navigované primobiopsie a rebiopsie prostaty
Pavlosek T.1,4, Hanzlikova P.2, Hívešová K.3, Stanzelová B.1,4, Cieslar Lahová Ľ.1,5, Szewczyk J.1,6,7
1Urologická ambulance SAGENA s.r.o., Frýdek Místek
2Ústav zobrazovacích metod LF OU Ostrava
3MR SAGENA s.r.o., Frýdek Místek
4Urologické odděleni - Nemocnice ve Frýdku Místku p.o.
5Urologické odděleni – Nemocnice s poliklinikou Havířov p.o.
6Urologická ambulance – Nemocnice Podlesí – AGEL a.s.
7Urologická klinika - FN Ostrava
 
DP
67 Využití 68Ga-PSMA-11 PET/MR při cílené biopsii prostaty pomocí MR/TRUS softwarové fúze
Sedláčková H.1, Dolejšová O.1, Ferda J.2, Hes O.3, Fuchsová R.4, Topolčan O.4, Hora M.1
1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
2Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
3Šiklův patologicko – anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
4Laboratoř imunochemické diagnostiky , Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
 
DP
68 Vliv rozdílu velikosti prostaty měřené pomocí transrektálního ultrazvuku a magnetické rezonance na PSA denzitu
Stejskal J.1, Adamcová V.1, Pavličko A.2, Záleský M.1, Rýznarová Z.3, Votrubová J.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha a Thomayerovy nemocnice
2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
3Radiologické oddělení, Nemocnice na Homolce, Praha
 
DP
69 Fúzní rebiopsie prostaty v podmínkách ambulantní praxe – přínos systematických a cílených vzorků
Minárik I.
Urologická ambulance, Klinika JL s.r.o., Praha
 
DP
70 Využití 68Ga-PSMA-11 PET/MR (PET/CT) v detekci biochemické recidivy u karcinomu prostaty  
Sedláčková H.1, Dolejšová O.1, Ferda J.2, Hes O.3, Fuchsová R.4, Topolčan O.4, Hora M.1
1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Česká republika
2Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika
3Šiklův patologicko – anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika
4Laboratoř imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice Plzeň,Česká republika
 
DP
71 Vývoj od transrektální biopsie prostaty k „free-hand“ transperineální biopsii prostaty v lokální anestezii
Šubin F., Mulholland C.K., Fiala R.
Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom
 
DP
72 18F-fluciklovin v diagnostice relapsu karcinomu prostaty po radikální léčbě
Čapoun O.1, Zogala D.2, Ptáčník V.2, Kholová T.3, Padrta T.4, Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK v Praze
3Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
4Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
 
DP
73 Efektivita prvního odběru PSA dle časového odstupu od radikální prostatektomie              
Veselý Š., Novák V., Do Carmo J., Schmidt M., Jarolím L., Babjuk M.
2. LF UK a FN Motol, Praha
 
DP
74 Histopatologická charakteristika incidentálních nádorů prostaty zastižených v preparátu po radikální cystektomii
Šámal V.1,2, Jirásek T.3, Paldus V.1, Mečl J.1
1Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2FN Hradec Králové, Urologická klinika
3Patologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
DP
13.30 – 14.30 Karcinom prostaty – terapie
Moderuje: Študent V. jr., Matoušková M., Staník M.
 
Sál Meridian
75 Novinky v léčbě karcinomu prostaty
Broďák M.
 
10 min.
76 Výsledky radikální prostatektomie u pacientů s vysoce rizikovým karcinomem prostaty   
Novák V., Veselý Š., Jarolím L., Dušek P., Schmidt M., Babjuk M.
Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol
 
DP
77 Robotem asistované radikální prostatektomie u pacientů starších 65 let
Broďák M., Košina J., Balík M., Hušek P., Holub L., Špaček J., Pacovský J.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové
 
DP
78 Minimally invasive pelvic lymphadenectomy during radical prostatectomy – single surgeon technique evolution in multicenter setting       
Macek P.1,2, Sanchez-Salas R.1, Kočárek J.3, Novák K.2, Pešl M.2, Hradec T.2, Fiala V.2, Hanuš T.2, Bauerová L.4, Prapotnich D.1, Cathala N.1, Mombet A.1, Weber N.5, Hoření E.3, Chmelík F.3, Matějková M.3, Juhász A.3, Hrabal P.6, Cathelineau X.1
1Department of Urology, Institut Montsouris, Universite Paris Descartes, Paris, France 
2Department of Urology, General University Hospital and First Medical Faculty, Prague, Czech Republic
3Department of Urology, Military University Hospital, Prague, Czech Republic
4Institute of Pathology, General University Hospital and First Medical Faculty, Prague, Czech Republic
5Department of Pathology, Institut Montsouris, Paris, France
6Department of Pathology, Military University Hospital, Prague, Czech Republic
 
DP
79 Rozšířená lymfadenektomie při radikální prostatektomii: frekvence uzlinových metastáz
Nesvadbová M., Študent V. jr., Hruška F., Šarapatka J., Hartmann I., Vidlář A., Študent V.
Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci, Olomouc
 
DP
80 Roboticky asistovaná radikální prostatektomie s amputací rekta - video   
Balík M.1, Örhalmi J.2, Sotona O.2
1Urologická klinika FNHK
2Chirurgická klinika FNHK
 
Vi
81 Prognostické parametry relapsu karcinomu prostaty po radikální prostatektomii
Plincelnerová L.1, Čapoun O.1, Novák K.1, Macek P.1,2, Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
2Department of Urology, Institut Montsouris, Paris, France
 
DP
82 Močová inkontinence po retropubické a roboticky asistované radikální prostatektomii: dlouhodobé výsledky             
Študent V.ml.1, Česák O.2, Študent V.st.1
1Urologická klinika LF UP a FN Olomouc a LF UP v Olomouci
2Lékařská fakulta LF UP Olomouc
 
DP
83 Renální selhání postrenální etiologie u lokálně pokročilého metastazujícího adenokarcinomu prostaty a následný léčebný vývoj
Jarošová A.
Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
 
NP
84 Profylaktické podávání hyaluronátu sodného u pacientů s karcinomem prostaty před radikální radioterapií
Klečka J.
Urocentrum, Plzeň
 
DP
08.30 – 09.30 Andrologie, benigní hyperplázie prostaty, infekce
Moderuje: Pacík D., Broul M., Hrbáček J.
 
Sál Nadir
85 Noviny v andrologii
Zámečník L.
 
10 min.
86 Léčba erektilní dysfunkce pomocí intrakavernozní aplikace alprostadilu
Broul M.1,2, Schraml J.1
1Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
2Sexuologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
 
DP
87 Konzervativní léčba plastické indurace penisu – zkušenosti jednoho pracoviště
Zámečník L.1,2, Hradec T.1,2, Novák J.1,3,4, Ševčík A.5, Plachý J.6
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha
2Iscare Praha
3Gennet Praha
4TH klinika Praha
51. LF UK Praha
6Urologické odd. Nemocnice Jablonec n. Nisou, p.o.
 
DP
88 Výskyt asymptomatických urogenitálních infekcí u párů se sníženou plodností
Novák J.1,2, Vik V.2,3, Langerová A.2, Krátká Z.2
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
2Gennet, s.r.o., Praha
3Klinika transplantační chirurgie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
 
DP
89 Tumor hypofýzy ako príčina syndrómu nedostatku testosterónu. Kazuistika.
Levčíková M.1, Červenčík K.1, Lenko V.2, Fillo J.3
1Urologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Slovensko
2Urologické oddelenie, Nemocnica sv. Michala, Bratislava, Slovensko 
3Urologická ambulancia, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Slovensko
 
NP
90 “Prodlužovací” inflatabilní implantát je preferovaným modelem při implantaci penilní protézy
Bittner L.1,2, Zámečník L.3,2
1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
2Iscare, Praha
3Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 
DP
91 Intraprostatická instilácia etanolu pomocou mikroporóznej ihly: chronická preklinická štúdia in vivo
Švihra J. ml.1, Švihra J. sr.1, Kliment J.ml.1, Ľupták J.1, Oe T.2, Sommers M.2, Kildall Hejbøl E.3, Daa Schrøder H.3, Zvara P.3
1Urologická klinika, Univerzitná nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity
2University of Vermont , Burlington, Vermont, USA
3University of Southern Denmark , Odense, Denmark
 
DP
92 Prevence recidivujících cystitid pomocí roztoku hyaluronátu sodného
Horňák J., Veselý Š., Havlová K., Babjuk M.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
 
DP
93 Spektrum citlivosti polyrezistentních gramnegativních enterobakterií – analýza izolátů z jednoho pracoviště 
Hrbáček J.1, Čermák P.2, Hanáček V.1, Adamcová V.1, Bartáková L.1, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha 2Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha
 
DP
94 Vysoká míra rezistence uropatogenních bakterií od ambulantních pacientů vůči nejčastěji empiricky používaným antibiotikům
Hrbáček J.1, Čermák P.2, Hanáček V.1, Adamcová V.1, Bartáková L.1, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
2Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha
 
DP
95 Emfyzematózní cystitida u pacienta s chronickou lymfocytární leukémii
Machynová S., Fedorko M.
Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno
 
NP
96 Emfyzematózní pyelonefritida u pacienta s enteroureterální píštělí
Štrajtová I., Kuldan R.
Urologické oddělení Městská nemocnice Ostrava, Ostrava
 
 
NP
11.00 – 11.45 Satelitní symozium společnosti Herbacos Recordati
Moderuje: Študent V.
 
Sál Nadir
  Management nežádoucích účinků v léčbě symptomů hyperaktivního močového měchýře
Burešová E., FN Olomouc
 
 
  Role alfablokátorů v rámci terapie obstrukční uropatie
Zachoval R., TN Praha
 
 
  Konsensuální doporučení léčby infekcí močových cest dle současných guidelines ČUS
Matoušková M.
 
 
12.00 – 13.15 Nádory ledvin
Moderuje: Hanuš T., Schraml J., Fedorko M.
 
Sál Nadir
97 Novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin
Hora M.
 
10 min.
98 Dlouhé nekódující RNA jako diagnostické biomarkery renálního karcinomu
Fedorko M.1, Kubíčková A.2, Kováčová J.2, Pacík D.1, Slabý O.2
1Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno
2CEITEC, MU Brno
 
DP
99 Vyšetření cirkulujících nádorových buněk během sledování pacientů operovaných pro nádor ledviny
Klézl P.1, Pospíšilová E.2, Šonský J.1, Kološtová K.2, Bobek V.2, Grill R.1
1Urologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha
2Oddělení laboratorní diagnostiky, laboratorní genetika 3. LF UK Praha a FN Královské Vinohrady
 
DP
100 Renální biopsie - výsledky jednoho urologického centra             
Kolář J.1, Pitra T.1, Trávníček I.1, Hes O.2, Hora M.1
1Urologická klinika, LF UK a FN, Plzeň
2Šiklův ústav patologie, LF UK a FN, Plzeň
 
DP
101 R.E.N.A.L. nefrometrický skórovací systém: variability hodnocení mezi uživateli rozdíly v hodnocení u uživatelů s různou mírou klinických zkušeností
Študent V.Jr., Sedláčková Z., Sudhakar M., Uthayakumar A., Purová D., Študent V.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc
 
DP
102 Srovnání robotického a otevřeného přístupu u resekce ledviny
Lounová V.1,2, Študent V. jr.1,2, Nesvadbová M.1,2, Purová D.1,2, Študent V.1,2
1Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
2Lékařská fakulta Univerzity Palackého
 
DP
103 Roboticky asistovaná resekce tumorů ledvin stádia T2
Košina J., Hušek P., Špaček J., Balík M., Pacovský J., Broďák M.
Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové
 
Vi
104 Výsledky operační léčby lokálních recidiv karcinomu ledviny
Šoffová S., Hrbáček J., Zachoval R.
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
 
DP
105 Operační exstirpace lokální recidivy raritního cystadenokarcinomu prostaty
Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Špaček J., Pacovský J.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové
 
Vi
106 Laparoskopická a robotická resekce ledviny v terénu předchozí břišní operace
Gaduš L.1, Pacigová D.1, Heráček J.1,2, Matějková M.1, Kočárek J.1,2
1Urologické oddělení, ÚVN, Praha
2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
 
DP
107 Smíšený epiteliální a stromální tumor ledviny (SESTL) - vzácná benigní léze, která často končí nefrektomií
Pitra T.1, Pivovarčíková K.2, Tupý R.3, Hes O.2, Hora M.1
1Urologická klinika, FN Plzeň
2Šiklův ústav patologie, FN Plzeň
3Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň
 
DP
108 Kožní metastáza jako úvodní projev RCC
Novotný J., Mečl J., Čečerle G.
Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
NP
109 Pankreatická píštěl jako komplikace extenzivní levostranné radikální nefrektomie – case report
Paldus V1., Šámal V.1, Škach J.2, Mečl J.1
1Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2Chirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
 
NP
13.30 – 14.15 Poučné případy z praxe
Moderuje: Babjuk M., Študent V.sr., Belej K.
 
Sál Nadir
110 Uretroplastika u ženy
Ženíšek J., Šuldová K.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Příbram,a.s.
 
DP
111 Melanoma of the female urethra: a case report             
Gouveia R.1, Cibula D.2, Soukup V.1, Hanuš T.1
1Urologická Klinika VFN a 1.LF UK
2Gynekologicko-porodnická Klinika VFN a 1.LF UK
 
DP
112 Pararenalní liposarkom              
Boiko I., Hanek P.
Oblastní nemocnice Přibram a.s.
 
DP
113 "Free-hand" transperineální biopsie prostaty v lokální anestezii v ambulantní praxi
Šubin F., Mulholland C.K., Fiala R.
Altnagelvin Hospital, Western Health and Social Care Trust, United Kingdom
 
DP
114 Sekundární řešení iatrogenní léze močovodu
Špaček J., Balík M., Navrátil P.ml., Broďák M.
Urologická klinika, FN Hradec Králové
 
DP
115 Léčba následků dlouhodobě navlečeného perlátoru na kořen penisu 
Ženíšek J., Franěk K., Dittrichová H., Šuldová K.
Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram,a.s.
 
DP
116 Arterio-ureterální píštěl jako příčina masivní hematurie            
Žemličková B., Veselý Š., Šturcová – Kaliská V., Havlová K., Čechová M., Novák V., Babjuk M.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol
 
DP
117 Operační řešení devastujícího ztrátového poranění levého močovodu solitární ledviny
Vachata S., Navrátil P., Broďák M.
Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 
DP
118 Retence močová jako příčina akutní pankreatitidy
Flídrová P., Tůma J., Sumara J.
Urologické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě
 
DP