Digitalizace a umělá inteligence v anesteziologii a intenzivní medicíně - současnost a perspektivy (prezenčně, online)

Odborný programBLOK 1

Data ve zdravotnictví, 9:00-10:15 (Adámková, Duška)

Úvodní slovo předsedy ČSARIM (Černý, MNUL)
eHealth v ČR a Evropě (Raška, IKEM)
Data jako nástroj zlepšení kvality (intenzívní) péče, J. Pavlovic (náměstek ministra, MZČR)
Data sharing in healthcare: can the society benefit without breaching individual confidentiality?
(prof. David Townend, Maastricht, LIVE ONLINE)

 

BLOK 2

Data a anestezie,10:45-12:00 (Škola, Bláha)

Keynote lecture: Anestezie a data (Bláha, VFN)
Elektronický anesteziologický záznam (Bruthans, VFN)
Carestation Insights (Škola, MNUL)
Anesteziologická ambulance on-line (Bláha, VFN)
Praktické zkušenosti vývoje a použití elektronického anesteziologického modulu v nemocničním informačním systému (Lorenc, Jindřichův Hradec)

 
Přestávka na oběd, 12:00-13:00
 

BLOK 3

13:00 - 14:30 Data a intenzivní péče (Mayer, Škola)

Keynote lecture: Intenzivní medicína a data (Škola, MNUL)
Patient Data Management System (Waldauf, FNKV)
ICM+ (Horáková, MNUL/FBMI)
Vent-Connect (Zvoníček, FNKV)
Praktické zkušenosti komunikace zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému (Mayer, ÚHKT)

 

BLOK 4

14:45 - 16:00 Velká data a jejich využití (Bláha, Mayer) 

Keynote lecture: Podpora zpracování velkých dat pro intenzivní medicínu v novém Národním zdravotnickém informačním systému (Dušek, UZIS)
Komunikační protokoly a zdravotnická technika, včetně kybernetické bezpečnosti (Bruthans, VFN)
Vital Sign Waveform Data Analysis: Applications in the ICU (Nathan Scales, Ottawa Hospital Research Institute, Canada, LIVE ONLINE )
Praktické zkušenosti zabezpečení a GDPR velkých dát ve zdravotnictví (Chobot, Tifit)
Databáze a registry klinických dat (Ráfl, FBMI)