56. dny nukleární medicíny

Aktivní účast

 

Přednáška


Prezentaci ve formátu Microsoft PowerPoint verze 2003 a vyšší je nutné předat na USB disku nejméně 30 minut před začátkem příslušné sekce technikův přímo v sále.
Dodržujte prosím dobu vyhrazenou na prezentaci sdělení (uvedeno v programu u každé přednášky). Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí má právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu

Editace údajů v prezentaci po předání organizátorům již není možná, stejně tak prezentace/zapojení vlastního notebooku!
Pro posun vpřed/vzad PowerPoint snímků bude k dispozici prezenter vč. laserového ukazovátka

Poster


Maximální rozměry posteru jsou 118 cm na výšku x 84 cm na šířku (formát A0 na výšku).
Postery je nutno vyvěsit ve středu 18.9.2019 do 17 hodin na panel označený přiděleným číslem. Na místě budou k dispozici špendlíky k připevnění posteru.
 
Odstranění posterů je možné v pátek 20.9.2019 mezi 11:00 až 12:30 hod.


Žádáme autory o uvedení následujícího prohlášení na začátku sdělení nebo v posteru, dle skutečnosti:
  • Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací daného sdělení není ve střetu zájmů a vznik ani publikace prezentace nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li)
 
  • Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem daného sdělení byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností ................................................, obdržel finanční podporu od firmy .............................................. pro provedení práce a publikaci, firma .............................................. podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti .............................................., atd. (prosím upravte event. doplňte dle skutečnosti)
 
 
Současně prosíme o vyplnění a zaslání Souhlasu s uveřejněním prezentace
 
Poster nebo prezentaci v běžném formátu (pdf, jpg, ppt,…) a výše uvedený podepsaný souhlas pak prosím zašlete na adresu vedecky.sekretar@csnm.cz, v termínu do 16.9.2019.