56. dny nukleární medicíny

Program konference

     
     
Středa 18.9.2019    
13:00 - 13:10 Slavnostní zahájení AULA
13:10 - 13:45 Vyhlášení nejlepší publikace, Čestné členství AULA
13:45 - 14:15 Dienstbierova přednáška
Táborská K.
AULA
     
14:15 - 14:40 Přestávka  
     
14:40 - 15:40 Blok I Kardiologie edukativní blok
Předsedající: Kamínek M., Fikrle A.
AULA
  Zobrazovací metody u pacientů s ICHS
Kincl V.
 
  Zobrazování myokardiální perfuze pomocí SPECT a PET u žen
Kamínek M.
 
  Nová éra v neinvazivní diagnostice srdeční amyloidózy
Fikrle A., Zogala D.
 
     
15:40 - 16:15 Coffee Break, Firemní expozice  
     
16:15 - 17:30 Blok II Plicní embolizace edukativní blok
Předsedající: Zogala D., Šimánek M.
AULA
  Plicní embolizace: pohled klinika
Ambrož D.
20 min.
  Plicní embolizace na angioCT
Lambert L.
20 min.
  NM v diagnostice plicní embolizace
Šimánek M.
30 min.
     
 Čtvrtek 19.9.2019    
08:00 - 08:30 "Poster Walk" 1  
     
08:40 - 09:40 Blok III Fyzikální sekce
Předsedající: Dostálová P., Vítovec J.
AULA
  Výpočet dávky na plod po aplikaci radiofarmaka - workshop
Dostálová P., Vítovec J., Kráčmerová T., Prchalová D.
45 min.
  Těhotenství po radionuklidové terapii radiojódem I-131 - odhad dávky na zárodek
Pecinová D.
15 min.
     
09:40 - 10:10 Coffee Break, Firemní expozice  
     
10:10 - 11:20 Blok IV Konvenční NM 1.
Předsedající: Vlček P., Lang O.
AULA
  Současný pohled na možnost systémové léčby u nemocných s radiojód rezistentním karcinomem štítné žlázy
Vlček P.
 
20 min.
  Diagnostika komplikací TEP kyčelního kloubu metodami NM
Quinn L.
20 min.
  Komunikace s těhotnými a kojícími pacientkami podstupujícími lékařské ozáření
Dostálová P.
20 min.
     
11:20 - 11:40 Přestávka  
     
11:40 - 12:30 Blok V PET a teranostika
Předsedající: Bělohlávek O., Koranda P.
AULA
  Zlepšení reprodukovatelnosti hodnocení beta-amyloidu v mozku s využitím dvoufázové PET
Bělohlávek O., Jarůšková M., Skopalová M., Szárazová G., Šimonová K.
 
10 min.
  Úloha 18F-DOPA PET/CT v diagnostice fokální formy kongenitálního hyperinsulinismu u dětí
Chroustová D., Trnka J., Pudlač A., Černá L., Obermanová B., Zogala D.
 
10 min.
  Detekce recidiv/metastáz radiojód-negativních diferencovaných karcinomů štítné žlázy pomocí 18F-FDG PET/CT
Koranda P., Polzerová H., Hudson L., Formánek R., Buriánková E., Quinn L.
 
10 min.
  Nukleární medicína – teranostický obor: radionuklidy a radiofarmaka pro integrovanou diagnostiku a terapii
Ullmann V., Havel M., Koláček M., Kraft O., Golisová J.
 
10 min.
     
12:30 - 14:00 Oběd (+ setkání SOR)  
     
14:00 - 15:45 Blok VI Diagnostika karcinomu prostaty edukativní blok
Předsedající: Zogala D., Ferda J.
AULA
  Urolog: Ca prostaty - diagnostika (co a kdy), principy léčby, guidelines
Čapoun O.
20 min.
  RDG: mpMRI
Ferda J.
15 min.
  Scinti skeletu u Ca prostaty
Havel M.
10 min.
  Cholin PET/CT
Kaliská L.
15 min.
  Fluciklovin PET/CT
Zogala D.
15 min.
  Ga-PSMA, PET/MR
Ferda J.
20 min.
  Diskuze 10 min.
     
15.45 – 16.00 Přestávka  
     
16:00 - 17:00 Plenární schůze AULA
     
 Pátek 20.9.2019    
08:00 - 08:30 "Poster Walk" 2  
     
8:45 - 10:00 Blok VII RF sekce
Předsedající: Čepa A., Štěpán J.
AULA
  Teranostické konjugáty polymerních nosičů s chelátory a monoklonálními protilátkami značenými izotopy mědi
Červenák J., Čepa A., Ráliš J., Tomeš M., Lebeda O., Pola R., Etrych T., Hermann P., Ehn M.
 
10 min.
  Nové nanočástice pro nukleární medicínu
Kukleva E., Vlk M., Kozempel J.
 
10 min.
  Optimalizace četnosti mikrobiologického monitorování čistých prostorů přípravy radiofarmak
Štěpán J.
 
10 min.
  Příprava, výroba a možnosti využívání neregistrovaných radiofarmak – nekonečný příběh?
Adam J., Pech L., Čepa A.
 
30 min.
     
10:00 - 10:30 Coffee Break, Firemní expozice  
     
10:30 - 12:00 Blok VIII Konvenční NM 2
Předsedající: Zogala D., Havel M.
AULA
  Zkušenosti z ESMIT
Henzlová L.
10 min.
  Automatická subtrakce snímků ve scintigrafii příštítných tělísek
Maříková I., Šámal M., Trnka J., Zogala D., Skibová D., Chroustová D.
 
10 min.
  Kvantitativní vícefázová scintigrafie příštitných tělísek v diagnostice primární hyperparatyreózy pro optimalizaci radiačně navigované operace
Dedek V., Koláček M., Havel M., Formánek M.
 
10 min.
  Výhody a limitace semikvantitativních postupů hodnocení 99mTcDPD akumulace v myokardu
Buncová M., Kubánek M., Terš J., Čepa A., Krebsová A.
 
10 min.
  Změny akumulace 99mTcDPD v myokardu, korelace se změnami ECHO ukazatelů IVS a ZS s ročním odstupem
Buncová M., Kubánek M., Terš J., Čepa A., Lánská V., Krebsová A.
 
10 min.
  Změny funkce slinných žláz po ablaci zbytků štítné žlázy 3,7 GBq 131I-NaI
Krčálová E., Horáček J., Gabalec F., Žák P., Doležal J.
 
10 min.
  Jak zviditelnit neviditelné? – zobrazení fotonových, elektronových a protonových radiačních svazků
Ullmann V., Havel M., Máca P., Knybel L., Andrlík M., Zámečník L., Molenda L., Koláček M.
 
10 min.
  Diskuze 20 min.
     
12:00 - 12:10 Přestávka  
     
12:10 Slavnostní zakončení AULA
  Předání cen za nejlepší přednášku a poster  
     
     
 Čtvrtek 19.9.2019    
10:00 - 11:00 Blok Paralelní - TO sekce
Předsedající: Dočekalová B., Kuníková I.
A5
  Detekce sentinelové uzliny u žen pomocí 99mTc - nanokoloid
Breznická O.
 
10 min.
  Scintigrafie příštítných tělísek
Šíma J.
 
10 min.
  PET/MR jater a rekta
Bučková S.
 
10 min.
  Zobrazení dopaminových transportérů ve striatu pomocí ligandů značených 123 I - DaTSCAN
Holíková H.
 
10 min.
  Scintigrafie sentinelové uzliny na ONM Chrudimské nemocnice
Vyčítalová R., Pelcák M.
 
10 min.
  Informace pro TO pracovníky
rada sekce
 
10 min.
     
11:00 - 11:30 Přestávka  
     
11:30 - 12:30 Blok Paralelní - TO sekce
Předsedající: Dočekalová B., Kuníková I.
A5
  Terapie karcinomu štítné žlázy
Uhrinová S.
20 min.
  Diagnostika cévních malformací v játrech na nukleární medicíně
Švagriková J.
20 min.
  Listování zahraničními periodiky
Fil L., Hefka P.
20 min.


POSTEROVÁ SEKCE
 
P01 Detekce recidivy epiteloidního hemangioendoteliomu jater pomocí dvoufázového hybridního 18F-FDG PET/CT
Doležal J.1, Pleskačová Z.2, Jandura J.3
1Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 3Radiologická klinika, Fakutní nemocnice Hradec Králové
 
P02 Efekt lymfodrenáže u pacientů se syndromem diabetické nohy
Lang O.1,2,3, Kuníková I.1, Prýmková V.4, Daňhová B.5
1KNM 3. LF a FNKV Praha 10; 2ONM ON Příbram, a.s.; 3ONM PMCD sro. Praha 6; 4interní odd. ON Příbram, a.s.; 5rehabilitační odd. ON Příbram, a.s.
 
P03

 
Přínos SPECT/CT vyšetření u lymfoscintigrafie dolních končetin (kasuistika)
Šimánek M.
ONM Nemocnice Pelhřimov
 
P04

 
Příspěvek nukleární medicíny k diagnostice průjmu s neobvyklou příčinou a závažným průběhem
Engelmann V.1, Šafaříková T.2, Legátová V.2, Grossmannová P.1, Grossmann V.1, Chocholáčová M.2, Cyrany J.2
1Oblastní nemocnice Jičín a. s., Oddělení nukleární medicíny; 2Oblastní nemocnice Jičín a. s., Interní oddělení
 
P05 Osteopokilosa, kazuistiky
Vyhnánková I.1, Vodová H.2
1ONM, Chrudimská nemocnice, NPK a.s.; 2RDG oddělení, Pardubická nemocnice, NPK a.s.
 
P06
 
Situs viscerum inversus břicha – náhodný nález
Píchová R.1, Pícha D.2
1Klinika nukleární medicíny UK 3. LF a FNKV Praha; 2Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí UK 2. LF a NNB Praha
 
P07
 
Stanovení glomerulární filtrace u žijících dárců ledvin na RIP IKEM
Nevenka S., Terš J., Chytrá K., Čepa A.
Institut klinické a experimentální medicíny
 
P08 DICOM formát a možnosti jeho zpracování v tabulkových procesorech
Šimperský I.
ONM Blansko
 
P09 Prognostická hodnota koronárního kalciového skóre v kombinaci se spect myokardu u pacientů s diabetes mellitus
Havel M.1, Kamínek M.2, Koranda P.2, Quinn L.2, Metelková I.2, Budíková M.2, Henzlová L.2, Kincl V.3
1Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava a LF Ostravská univerzita Ostrava; 2Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc a LF Univerzita Palackého Olomouc; 3Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u svaté Anny Brno
 
P10

 
Patologická zlomenina humeru při osteosarkomu
Malinová P., Lang O.
Klinika nukleární medicíny FNKV
 
P11

 
Zobrazení 131I bez použití HE kolimátorů? Reálný příklad z praxe.
Steinberger T., Lang O.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha 10, ČR
 
P12 Scintigrafie kůry nadledvin – kazuistika
Rytířová P., Machová H., Lang. O.
Klinika nukleární medicíny 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 10
 
P13 Využití zavedených cévních vstupů pro aplikaci radiofarmak
Golisová J.1,2, Materová H.1,2, Kraft O.1
1KNM FNO Ostrava 2LF OSU
 
P14 KNM FN Ostrava v číslech a grafech od roku 2010
Materová H.1,2, Golisová J.1,2, Kraft O.1
1KNM FN Ostrava, 2LF OSU
 
P15 Siemens syngo.via - vzdálená správa, prohlížení & hodnocení obrazových dat v mobilní aplikaci
Bartl J.
MOÚ Brno
 
P16 Vliv dvou kovových náhrad na SPECT obrazy
Linhartová H.1,2, Šimková Z.3
1KDAIZ, FJFI, ČVUT 2ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod 3ONM, Masarykův onkologický ústav
 
P17 Aplikace FNTD v mikrodozimetrii cílené alfa částicové terapie
Ondrák L.1, Vlk M. 2, Kozempel J.2
1Institut klinické a experimentální ; 2Falukta jaderná a fyzikálně inženýrská
 
P18 Modifikace struktury triacetylfusarininu C pro zobrazování infekcí a nádorů
Petřík M.1, Summer D.2, Kaeopookum P.2, Palyzová A.3, Havlíček V.3, Grossrubatscher L.2, Michalčíková T.1, Nový Z.1, Decristoforo C.2
1Ústav molekulární a translační medicíny, Univerzita Palackého Olomouc 2Klinika nukleární medicíny Innsbruck 3Mikrobiologický ústav AV Čr Praha
 
P19 Terapeutická aplikace 131I-NaI pro karcinom štítné žlázy u dialyzovaných pacientů s chronickým renálním selháním
Krčálová E.1,2, Pecinová D.1, Horáček J.3,2, Dusilová-Sulková S.4,2, Šafránek R.4,2, Čepková J.3,2, Gabalec F.3,2, Moučka P.4, Doležal J.1
1Oddělení nukleární medicíny, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové 2Katedra interních oborů, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové 3IV. interní hematologická klinika, Univerzita Karlova, LF v Hradci
Králové a FN Hradec Králové 4Hemodialyzační středisko, II. interní klinika, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové a FN Hradec Králové
 
P20 Příprava videoedukace
Schejbalová J., Golisová J.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
 
P21 Magnetické nanočástice značené terapeutickými radionuklidy
Valová V.1,2, Sobkuliaková Z.2, Vlk M.1,2, Kozempel J.2
1Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 2Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické, Praha
 
P22 Neobvyklá příčina studeného ložiska při scintigrafii skeletu – kazuistika
Štufková I., Lang O.
Oddělení nukleární medicíny, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
 
P23

 
Imunoterapie a PET/CT
Havel M.1,2, Havlová G.1, Bukovanský K.1, Kraft O.1,2, Vávrová M.1, Bobková S.1, Trulíková S.1
1Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava; 2LF Ostravská univerzita Ostrava
 
P24

 
Vývoj Ge-68/Ga-68 radionuklidových generátorů
Fialová K.1,2, Vlk M.1,2, Kozempel J.2
1KNME FN Motol; 2FJFI ČVUT v Praze
 
P25

 
Preklinické hodnocení hydroxyapatitových nanočástic značených techneciem-99m jakožto potenciálních diagnostik solidních tumorů
Nový Z.1, Lobaz V.2, Vlk M.3, Kozempel J.3, Hrubý M.2, Drymlová J.4, Navrátil R.4, Petřík M.1
1Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 2Ústav makromolekulární chemie, Akademie věd České republiky, Praha 3Katedra jaderné chemie, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
České vysoké učení technické v Praze, Praha 4Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
 
P26    Kazuistika: lymfedém u komplexního regionálního bolestivého syndromu
Štablová L., Knotková V., Zogala D.
Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze