XX. jubilejní pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

Termín konání akce:
5. 10. 2021 - 5. 10. 2021
Uzávěrka příjmu abstrakt:
Datum konce registrací:
28. 9. 2021
Místo konání:
Univerzita Hradec Králové
Hradecká 1227
500 03 Hradec Králové
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP,
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové,
přednostka: MUDr. Ladislava Pavlíková,
IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové,
přednosta: prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pod záštitou:
 
prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c., ředitele FN Hradec Králové
České myelomové skupiny

 
   
Poplatky za účast: VŠ - lékař/nelékař
Platba do 28.9.2021: bez poplatku

   
Poplatky za ubytování: Ubytování u této akce zatím není možné registrovat.
   
Ostatní poplatky: Ostatní poplatky u této akce zatím není možné registrovat.

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Hotově