XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2020

Potvrzení registrace


Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky registračním systémem, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Zrušení registrace

I při zkrácené účasti na konferenci je třeba uhradit registrační poplatek. Zrušení registrace je nutné provést písemně, oznámením na sekretariát konference e-mailem na adresu lapesova@hanzo.cz.

Při písemném zrušení registrace do 28.2.2020 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.