XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2020

Přihlášení k účasti

 

Z rozhodnutí organizačního výboru byla XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2020 ZRUŠENA bez náhrady termínu.


V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát konference e-mailem.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na přednášky
  • vstup na výstavu
  • kongresové materiály (finální program, jmenovku)
  • nedělní zahajovací setkání
  • občerstvení po dobu kongresu
První autor ústního sdělení/ posteru je osvobozen od úhrady registračního poplatku (druh poplatku "Aktivní účast"). Osvobození se netýká dalších spoluautorů.

Certifikát

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání České asociace zdravotních laborantů a garantována Českou asociací sester. Každý registrovaný účstník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference.