XXIII. Pařízkovy dny

Termín konání akce:
9. 3. 2017 - 10. 3. 2017
Uzávěrka příjmu abstrakt:
31. 1. 2017
Datum konce registrací:
24. 2. 2017
Místo konání:
Clarion Congress hotel Ostrava
Zkrácená 2703
70030 Ostrava

Pořadatel

Klinika hematoonkologie FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
 
ve spolupráci s
 
Okresním sdružením České lékařské komory Ostrava
Českou asociací sester
 
pod záštitou
 
České hematologické společnosti ČLS JEP
České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
České myelomové skupiny
Slovenské komory sestier a pôrodných asistentiek
 
   
Poplatky za účast: VŠ - lékař/nelékař
Platba do 19.2.2017: 600 CZK
Platba od 20.2.2017: 1200 CZK
 
NLZP - zdravotní sestra, laborant
Platba do 19.2.2017: 300 CZK
Platba od 20.2.2017: 700 CZK
 
Student LF OU
Platba do 19.2.2017: bez poplatku
Platba od 20.2.2017: bez poplatku
 
VŠ - lékař/nelékař (aktivní účast)
Platba do 19.2.2017: bez poplatku
Platba od 20.2.2017: bez poplatku
 
NLZP - zdravotní sestra, laborant (aktivní účast)
Platba do 19.2.2017: bez poplatku
Platba od 20.2.2017: bez poplatku

Student LF OU se při registraci prokáže identifikačním průkazem studenta. Počet studentů je kapacitně omezen.

   
Poplatky za ubytování:
Clarion Congress hotel - dvoulůžkový pokoj SUPERIOR - 2 osoba(y)
2690 CZK
Clarion Congress hotel - jednolůžkový pokoj SUPERIOR - 1 osoba(y)
2090 CZK
Clarion Congress hotel - dvoulůžkový pokoj STANDARD - 2 osoba(y)
2390 CZK
Clarion Congress hotel - jednolůžkový pokoj STANDARD - 1 osoba(y)
1990 CZK
   
Ostatní poplatky:
Společenský večer 9.3.2017
200 CZK

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Bankovní převod, Na fakturu, Karta


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16.
Vzdělávací akce je pořádána podle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 321/2008 Sb.