XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče

Aktivní účast - poster

Příspěvky pro aktivní účast (pouze posterová sekce) je možné zasílat do konce února 2022 prostřednictvím elektronického formuláře. 
Program pro ústní sdělení je složen z vyzvaných přednášek. 

Postery budou umístěny 
po obvodu sálu Diamant (lékařská, laboratorní sekce) a Sapphire (sesterská sekce)