XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče

Odborný program

 
 

Středa, 16.3.2022

 
     
17.15-19.00
Pacientská organizace HELLP syndrom
J. Svatošová (Ostrava), O. Šimetka (Ostrava)
Silver
     
17.30-22.00
Visegrad meeting (uzavřené jednání)
R. Hájek (Ostrava)
Rubín
     
17.00-19.00
Český národní hemofilický program (uzavřené jednání)
Uzavřené jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP
Antracit
  J. Blatný (Brno)  
     
17.15-19.00
Workshop - Vrozené a získané poruchy funkce trombocytů
P. Kessler (Pelhřimov), L. Slavík (Olomouc)
Gold
     
  SPS - analýza výsledků 100 zdravých dobrovolníků
L. Loskotová (Pelhřimov)
 
  SPS – stanovení referenčního rozmezí
J. Bílková (Praha)
 
  SPS - diskuse o tom, co dál
P. Kessler (Pelhřimov) a všichni přítomní
 
  Monitorace vlivu ibrutinibu na agregaci trombocytů
L. Slavík (Olomouc), K. Chasáková (Havířov)
 
  Návrh protokolu vyšetření vlivu acalabrutinibu na trombocyty
L. Slavík (Olomouc) a všichni přítomní
 
  Heparinem indukovaná trombocytopenie u pacientů s COVID-19: kazuistiky
I. Malíková, M. Husáková (Praha)
 
     
19.15-21.15
Sympozium Novo Nordisk (uzavřené jednání)
Platinum
     
19.00
Večeře hostů
Benada
     

 

Čtvrtek, 17.3.2022

 
     
08.45-09.00
Zahájení konference
Diamant
     
09.00-10.00
Trombofilie v graviditě - panelová diskuze
P. Dulíček (Hradec Králové)
Diamant
     
  Diagnostika páru s poruchou plodnosti – doporučený postup ČGPS ČLS JEP
D. Rumpík (Zlín)
15min
  Panelová diskuze
P. Dulíček (Hradec Králové), D. Rumpík (Zlín), P. Matlák (Ostrava), M. Procházka (Olomouc),
E. Farkaš (Ostrava), M. Penka (Brno), T. Kvasnička (Praha), J. Gumulec (Ostrava)
45min
     
10.00-10.15
Přestávka
 
     
10.15-11.15
Co by měl lékař JIP vědět o oblasti "Critical Care non-oncology hematology"
V. Černý (Ústí nad Labem)
Diamant
     
  Nejzávažnější "hematologické" syndromy a jejich klinický fenotyp
J. Gumulec (Ostrava)
15+5min
  Major trauma bleeding guidelines 2022: lze čekat "game changer?"
V. Černý (Ústí nad Labem)
15+5min
  DVT v intenzivní péči - update 2021
J. Beneš (Ústí nad Labem)
15+5min
     
11.15-11.30
Přestávka
 
     
11.30-12.30
Trombóza v onkologii - panelová diskuze
podporováno ČOS ČLS JEP a ČSTH ČLS JEP
Diamant
  S. Vokurka (Plzeň)  
     
  Panelová diskuze
S. Vokurka (Plzeň), J. Cvek (Ostrava), R. Malý (Hradec Králové), M. Penka (Brno),
P. Kessler (Pelhřimov), P. Dulíček (Hradec Králové), T. Kvasnička (Praha), P. Aulický (Brno)
60min
     
12.30-12.45
Přestávka
 
     
12.45-14.00
Obědové sympozium společnosti Takeda
Hematologie hrou aneb 20 zajímavých otázek a odpovědí
Diamant
  Moderuje: P. Dulíček (Hradec Králové)  
     
14.00-14.15
Přestávka
 
     
14.15-15.15
Sympozium společnosti Sanofi
Trombotická trombocytopenická purpura jako mezioborová výzva z pohledu
neurologie a hematologie
Diamant
  J. Gumulec (Ostrava)  
     
  Popis případu pacientky s akutní atakou iTTP
R. Novobilský (Ostrava)
10min
  Diagnostika a léčba iTTP v České republice
J. Gumulec (Ostrava)
10min
  Panelová diskuze
J. Gumulec (Ostrava), P. Žák (Hradec Králové), M. Lánská (Hradec Králové), 
P. Hon (Ostrava), R. Novobilský (Ostrava), V. Weiss (Brno)
40min
     
15.15-15.30
Přestávka
 
     
15.30-16.20
Slavnostní Klementova přednáška
J. Gumulec (Ostrava)
Diamant
     
  Trendy v léčbě žilního tromboembolismu
Radovan Malý, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
     
16.20-16.30
Přestávka
 
     
16.30-17.35
Imunitní trombocytopenie v době COVID-19
T. Kozák (Praha)
Diamant
     
  Sekundární ITP po COVID-19 nebo vakcinaci v České republice
I. Demel (Ostrava), L. Červinek (Brno), M. Košťál (Hradec Králové), O. Černá (Praha),
T. Kozák (Praha), A. Hluší (Olomouc), E. Konířová (Praha), J. Gumulec (Ostrava)
15min
  TPO mimetika v léčbě ITP v době COVID-19
L. Červinek (Brno)
15min
  Fosfamatinib v léčbě ITP v době COVID-19
J. Gumulec (Ostrava)
15min
  Přínos patofyziologických mechanizmů v terapii ITP
K. Žibřidová (Hradec Králové), M. Košťál (Hradec Králové), L. Kujovská Krčmová (Hradec Králové),
O. Souček (Hradec Králové)
15min
  Diskuze  
     
17.40-18.15
Získaná hemofilie A
J. Gumulec (Ostrava)
Diamant
     
  Projekt Získaná hemofilie na proLékaře.cz
J. Gumulec (Ostrava)
5min
  Získaná hemofilie: popis případu
P. Dulíček (Hradec Králové)
15min
  Získaná hemofilie a COVID-19
A.M. Pejková (Hradec Králové)
15min
     
18.15
Konec programu
Diamant
     
     
11.30-12.30
Biobanking
L. Broskevičová (Ostrava)
Gold
     
  Biobanking and international collaboration at University Hospital Ostrava
L. Broskevičová (Ostrava)
10min
  Biobanking at Masaryk Memorial Cancer Institute: almost 20 years of experience
R. Hrstka (Brno)
10min
  Twinning in Horizon 2020, efficient tool for biobanks collaboration
J. Kinkorová (Plzeň)
10min
  Precision Medicine International (eduBRoTHER) - an innovative course
for students to discover biobanking

T. Niedermair (Regensburg)
10min
  Disseminating and participating strategies for Biobanking
Ch. Brochhausen (Regensburg)
10min
  Diskussion 10min
     
     
12.45-14.00
Centra s rozšířenou hematologickou péčí (uzavřené jednání)
L. Stejskal (Opava)
Beryl
     
15.30-16.30
Setkání pracovišť MS kraje (uzavřené jednání)
L. Stejskal (Opava)
Beryl
     
18.15-18.45
Setkání se sponzory
Silver
     
 

Pátek, 18.3.2022

 
     
09.00-10.00
Flow cytometrie v moderní hematologii
T. Jelínek (Ostrava), F. Folber (Brno)
Diamant
     
  Flow cytometrická diagnostika HIT, VITT a PNH: edukační přednáška
L. Říhová (Brno)
12+3min
  Flow cytometrie jako zásadní metoda u mnohočetného myelomu
T. Jelínek (Ostrava)
12+3min
  Monitorace  CD19 CAR-T cells v České Republice
F. Folber (Brno), V. Hrabčáková (Brno)
12+3min
  Nové předpisy IVDR a jejich vliv na diagnostickou praxi v hematologii
T. Kalina (Praha)
12+3min
     
10.00-10.10
Přestávka
 
     
10.10-11.20
Hematologická morfologie
J. Zuchnická (Ostrava)
Diamant
     
  MDS z pohledu cytologa a patologa
D. Mikulenková, V. Campr (Praha)
35+3min
  Autoimunitní hemolytická anémie - kazuistika
M. Brillantová, J. Zuchnická (Ostrava)
10+3min
  Vlk nebo beránek - dvě morfologické kazuistiky
J. Juráňová (Olomouc)
15+3min
     
11.20-11.40
Přestávka
 
     
11.40-12.55
Trombotické mikroangiopatie
I. Hrachovinová (Praha), J. Gumulec (Ostrava)
Diamant
     
  Laboratorní monitorování léčby iTTP caplacizumabem
(sponzorováno firmou Sanofi)

I. Hrachovinová (Praha)
15+5min
  Klinické a laboratorní monitorování léčby preeklampsie a HELLP syndromu
O. Šimetka (Ostrava), K. Vaňková (Ostrava), M. Navratová (Ostrava),
I. Demel (Ostrava), J. Gumulec (Ostrava)
15+5min
  Laboratorní monitorování dysregulace komplementu u trombotických mikroangiopatií
J. Martínek (Ostrava), J. Gumulec (Ostrava)
15+5min
  Archivace materiálu u pacientů s akutní atakou trombotické mikroangiopatie
Centrum pro trombotickém mikroangiopatie Ostrava a Česká Skupina
pro Trombotické MikroAngiopatie, z.s.
10+5min
     
12.55-13.10
Přestávka
 
     
13.10-14.50
COVID19 indukované změny v koagulaci
L. Slavík (Olomouc), M. Pulcer (Ostrava)
Diamant
     
  ECMO při léčbě covidové pneumonie – balancování na ostří nože / křehká rovnováha
mezi  krvácením a trombotizací
P. Bradáčová (Ústí nad Labem), L. Slavík (Olomouc), J. Ullrychová (Ústí nad Labem)
15+5min
  Monitorování hemostázy během mimotělní podpory
H. Spáčilová (Brno), P. Pavlík (Brno)
15+5min
  Vyšetřování funkčnosti destiček na přístroji Multiplate u pacientů na ECMO
M. Pulcer (Ostrava), J. Gumulec (Ostrava), F. Burša (Ostrava), L. Recová (Ostrava),
V. Štveráková (Ostrava), S. Kolářová (Ostrava), D. Stejskal (Ostrava)
15+5min
  Možnosti fluorescenční imunoanalýzy pro diagnostiku závažných hematologických poruch
L. Slavík (Olomouc)
15+5min
  Vyšetření COVID prognostického skóre ve FN Ostrava
S. Kolářová (Ostrava)
15+5min
     
14.50
Ukončení konference
Diamant
     
08.10-09.10
Třikrát Sherlock Holmes
...aneb drahý Watsone, musím se Vám přiznat, že na některá vzácná onemocnění v hematologii často pomýšlím,...
(blok sponzorovaný firmou Sanofi)
L. Stejskal (Ostrava, Opava)
Gold
     
  Případ pro Sherlocka Holmese 1
V. Sandecká (Brno)
15+5min
  Případ pro Sherlocka Holmese 2
J. Minařík (Olomouc)
15+5min
  Případ pro Sherlocka Holmese 3
M. Lánská (Hradec Králové)
15+5min
     
09.10-09.20
Přestávka
 
     
09.20-10.25
Vyzvané přednášky
Z. Kořístek (Ostrava)
Gold
     
  Venetoclax u akutní myeloidní leukémie
Z. Kořístek (Ostrava)
15+5min
  Režimy pro nemocné s mnohočetným myelomem refrakterním na lenalidomid
(sponzorováno firmou Amgen)

V. Sandecká (Brno)
10+5min
  Nové možnosti léčby pacientů MDS s nízkým rizikem
(sponzorováno firmou BMS/Celgene)

L. Červinek (Brno)
10+5min
  Naše zkušenosti s EHL v léčbě hemofilie B
P. Dulíček (Hradec Králové)
10+5min
     
10.25-10.35
Přestávka
 
     
10.30-11.20
Post ASH meeting - Chronická lymfocytární leukémie
J. Mihalyová (Ostrava)
Gold
     
  Novinky z konference ASH 2021
J. Mihalyová (Ostrava)
10+5min
  Léčba CLL s anti-CD20 mAb v éře COVID-19: ANO
L. Smolej (Hradec Králové)
10+5min
  Léčba CLL s anti-CD20 mAb v éře COVID-19: NE
M. Doubek (Brno)
10+5min
     
11.20-11.40
Přestávka
 
     
11.40-12.55
Post ASH meeting - Moderní imunoterapie včetně CAR-T cell
Z. Kořístek (Ostrava), R. Pytlík (Praha)
Gold
     
  Přehled léčby anti-CD19 CAR-T cell v ČR
R. Pytlík (Praha)
10+5min
  V čem se liší CAR-T cell u MM a lymfomů?
J. Mihalyová (Ostrava), M. Kaščák (Ostrava)
10+5min
  CAR-T cell nebo bsAb v léčbě mnohočetného myelomu: pro a proti
T. Jelínek (Ostrava) versus J. Radocha (Hradec Králové)
30min
  Kymriah v ČR: současný stav poznání a první zkušenosti z FN Hradec Králové
(sponzorováno firmou Novartis)

D. Belada (Hradec Králové), R. Pytlík (Praha)
10+5min
     
12.55-13.05
Přestávka
 
     
13.05-13.50
Post ASH meeting - Lymfomy
J. Ďuraš (Ostrava)
Gold
     
  Novinky z konference ASH 2021
J. Ďuraš (Ostrava)
10+5min
  Mění se po 30 letech paradigma léčbu DLBCL? 
Bude  místo R-CHOP novým standardem PV-R-CHP? 
Bude místo salvage ASCT v případě 1. relapsu DLBCL novým standardem CAR T-cell terapie?

M. Trněný (Praha) versus D. Belada (Hradec Králové)
30min
     
13.50-14.00
Přestávka
 
     
14.00-14.45
Post ASH meeting - Mnohočený myelom
R. Hájek (Ostrava)
Gold
     
  Novinky z konference ASH 2021
T. Popková (Ostrava)
10+5min
  Transplantace krvetvorných buněk ANO versus NE
R. Hájek (Ostrava) versus V. Maisnar (Hradec Králové)
30min
     
14.45
Ukončení konference v sále Diamant