XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče

Odborný program - Paliativní péče

 
 

Pátek, 18.3.2022

 
     
09.00-09.45
Paliativní péče 1.blok
J. Kušnírová, A. Polanská (Ostrava)
Platinum
     
  Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v České republice
Doporučení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

M. Bohoněk (Praha)
20+5min
  Transfuze v kontextu paliativní péče
L. Lazecká Delongová (MH Ondrášek)
15+5min
     
09.45-10.00
Přestávka
 
     
10.00-11.20
Paliativní péče 2.blok
M. Koňařík, M. Vzorková (Ostrava)
Platinum
     
  Peer podpora zdravotníků, duševní hygiena
R. Němec (Ostrava)
20min
  Rodinné vztahy jako faktor ovlivňující zátěž pečovatele o onkologicky nemocného příbuzného
V. Tomiczek (Ostrava)
20min
  Kaplan - nedílná součást paliativného týmu
M. Hrnčiarik (Hradec Králové)
20min
  Dilemata péče v závěru života
S. Tvrdoň (Strom života)
20min
     
11.20-11.40
Přestávka
 
     
11.40-12.45
Paliativní péče 3.blok
M. Koňařík, M. Vzorková (Ostrava)
Platinum
     
  Psychosociální podpora paliativních pacientůa jejich blízkých
A. Radomská (Ostrava)
30min
  Rozhodování na pomezí intenzivní medicíny a paliativní péče z pohledu práva
B. Steinlauf (Praha)
20min
  Nekončící komplexní péče o dětského pacienta a jeho rodinu
J. Tučková, M. Jelínková, O. M. Krčmářová (Brno)
15min
     
12.45-13.45
Zamyšlení k empatické a emocionální rovnováze
L. Vilím (Ostrava)
Platinum
     
13.45
Zakončení III. Ostravské konference paliativní péče 
Platinum