XXVIII. Pařízkovy dny a III. Ostravská konference paliativní péče

Odborný program - sesterská sekce

 
 

Čtvrtek, 17.3.2022

 
     
09.00-09.10
Zahájení sekce zdravotních sester
Platinum
     
09.10-10.00
Etika a vzdělávání
K. Hašová, M. Koňařík (Ostrava)
Platinum
     
 
Slavnostní přednáška Márie Dobešové
 
  Kým jsme (nejen) při poskytování a přijímání péče
I. Kuzníková (Ostrava)
15min
  Když se stane dítě pozůstalým (Jak komunikovat s dítětem)
Z. Adamovská (Ostrava)
10min
  Jak dlouhá je cesta k povolání zdravotní sestra?
A. Cetlová (Brno)
10min
  Mentoři na KHO FNO
M. Koňařík, M. Watzlawiková, M. Orság (Ostrava)
10min
     
10.00-10.15
Přestávka
 
     
10.15-11.15
Co nám přináší doba buněčná 
K. Horáková, M. Koňařík (Ostrava)
Platinum
     
  Invazivní mykotická infekce u pacienta po alogenní transplantaci JIP
M. Kolínková, J. Rybická (Ostrava)
10min
  Kožní komplikace u pacienta s akutní leukémií
V. Žitníková, L. Brusová (Ostrava)
10min
  Co jsme nečekali  při léčbě azacitidinem
J. Pěgřímková, M. Bieláková, M. Koňařík (Ostrava) 
10min
  Lymfom prsu a hojení rány
V. Žitníková, L. Brusová (Ostrava)
10min
  Spánková deprivace v intenzivní péči
K. Tejkalová (Ostrava)
10min
  Jak šel čas s Lilly
M. Malá (Brno)
10min
     
11.15-11.30
Přestávka
 
     
11.30-12.30
Sesterská multioborová spolupráce
M. Skořupová, J. Pěgřímková, O. Lakotová (Ostrava)
Platinum
     
  Potřebujeme vás všechny
N. Kalužová, O. Lakotová - filmová projekce (Ostrava)
10min
  Názorná edukace pacientů před léčbou radiojódem
J. Golisová, J. Schejbalová (Ostrava)
10min
  Jak to vidí PET/CT
J. Golisová, M. Lebedová (Ostrava)
10min
  Pohled sestry na léčbu reoferézou
M. Carbolová, M. Štaffová (Ostrava)
10min
  Trombotická trombocytopenická purpura těhotné ženy - multioborová spolupráce
J. Šimonová, L. Kameníčková (Ostrava)
10min
  Jak klohníme šlauchy u nás ve štatlu
E. Bařinová (Brno)
10min
     
12.30-12.45
Přestávka
 
     
12.45-14.00
Obědová posterová sekce 
Platinum
     
  Komentovaná prezentace posterů
K. Hašová (Ostrava)
45min
  Video workshop Podpůrná role imunoglobulinu v domácí péči po transplantaci krvetvorných buněk
B. Nagyová, V. Čepeláková, P. Keslová (Praha)
15min
     
14.00
Konec programu
 
     
14.15-15.15
Workshop - U sebe doma nebo v lese
L. Vilím (Ostrava)
Platinum