XXV. Pařízkovy dny

Potvrzení registrace

Po vyplnění registračního formuláře je obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.
Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, Lucie Lapešová, mobil +420 739 433 626, e-mail: lapesova@hanzo.cz.
 

Zrušení registrace

I při zkrácené účasti na konferenci je třeba uhradit registrační poplatek. Zrušení registrace je nutné provést písemně, e-mailem na adresu: lapesova@hanzo.cz.
Při písemném zrušení registrace do 15.2.2019 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit a účastník je povinen uhradit i všechny ostatní objednané služby.