VI. kongres ČPFS ČLS JEP a XXVI. hradecké pneumologické dny

Odborný program - lékařská sekce


Program lékařské sekce ke stažení
 
  Čtvrtek 21.4.2022  
     
8.15 - 9.00 Zahájení kongresu Velký sál
  Koziar Vašáková M., Koblížek V., Sedlák V., Marel M., Palička V., Manďák J., Vaňková D.
 
 
9.00 - 9.45 Blok ČPFS Velký sál
  Dopady COVID na zdravotnictví v ČR  
  Předsedající: Koziar Vašáková M., Sedlák V.
 
 
  Zdravotní péče v době COVID 19, více či méně viditelná data Národního zdravotnického informačního systému  
  Dušek L.
 
 
10.00 - 11.00 Satelitní sympozium společnosti Chiesi Velký sál
  Adherence k léčbě CHOPN  
  Předsedající: Koblížek V., Brat K.
 
 
  Unlocking the Potential of Inhalation Devices  
  Usmani O.
 
 
  Czech COPD database data related to real-life adherence to inhaled medication  
  Koblížek V.
 
 
11.15 - 12.00 Sympozium společnosti NOVARTIS Velký sál
  Terapie astmatu v souvislostech  
  Předsedající: Bártů V., Sedlák V.
 
 
  Terapie astmatu v souvislostech  
  Bártů V., Sedlák V., Slíva J.
 
 
11.15 - 12.00 Meet the professor Salonek
  Předsedající: Koblížek V.
 
 
  Tips and tricks in inhalation therapy  45 min.
  Usmani O., Koblížek V.
 
 
12.05 - 12.50 Satelitní sympozium společnosti Boehringer Ingelheim  
  Organizace péče o pacienty s IPP  Velký sál
  Předsedající: Bartoš V., Antušová Z.
 
 
  Spolupráce centra pro IPP s ambulantími pneumology  
  Bartoš V.
 
 
  Spolupráce ambulantního pneumologa s centrem pro IPP  
  Antušová Z.
 
 
13.00 - 14.00 COVID ve zpětném zrcátku?  Velký sál
  Předsedající: Koblížek V., Marel M.
 
 
  COVID včera dnes a zítra 12+3 min.
  Prymula R.
 
 
  Koronaviry včera, dnes a zítra 12+3 min.
  Pačes J.
 
 
  Role a zodpovědnost veřejnoprávních médií v době pandemie COVID 12+3 min.
  Stach D.
 
 
  Panelová diskuse
 
12+3 min.
14.15-15.45 Pneumo-onko chirurgie Velký sál
  Předsedající: Lischke R., Hanke I.
 
 
  Nové multikomponentní nástroje k predikci pooperačních plicních komplikací u pacientů podstupujících plicní resekční výkon 12+3 min.
  Brat K.
 
 
  Chirurgický vhled do regulace dýchání  12+3 min.
  Horvát T.
 
 
  Zkušenosti s centralizací hrudně chirurgické péče z Dánského království 12+3 min.
  Hanke I.
 
 
  Robotická chirurgie plic a organizace péče chirurgické léčby v ČR 12 + 3 min.
  Lischke R.
 
 
  Operační onkologie 12+3 min.
  Horvát T.
 
 
  Role chirurgie v léčbě oligometastatického NSCLC 12+3 min.
  Šimonek J.
 
 
14.15 - 16.00 Astma bronchiale I blok sekce bronchiálních obstrukcí Malý sál
  Předsedající: Sedlák V., Kašák V.
 
 
  Péče o těžké astma v EU a v ČR 12+3 min.
  Sedlák V.
 
 
  Přehled možností biologické léčby těžkého refrakterního astmatu 12+3 min.
  Kulířová M.
 
 
  Aktuální možnosti SAIT v léčbě bronchiálního astmatu v ČR 12+3 min.
  Nevrlka J.
 
 
  Vyšetření pepsinu pomocí Peptest™ k diagnostice extraezofageální refluxní choroby: praktické zkušenosti. 12+3 min.
  Zatloukal J.
 
 
  Střípky z dětské astmatologie v době covidové 12+3 min.
  Kašák V.
 
 
  Změny elektromechanických vlastností lidských kardiomyocytů v prostředí běžně užívaných bronchodilatancií – aminophyllin, salbutamol, ipratropium 12+3 min.
  Ščurek M.
 
 
  Chronofarmakoterapie nemocí s bronchiální obstrukcí 12+3 min.
  Klimešová Š.
 
 
16.00 - 16.45 Pneumo-NE-onko chirurgie Velký sál
  Předsedající: Tašková A., Hytych V.
 
 
  Regionální analgézie v léčbě akutní pooperační bolesti u pacientů po VATS lobektomiích 12+3 min.
  Szkorupa M.
 
 
  Operace u nemocných po onemocnění SARS Covid- 19 12+3 min.
  Hytych V.
 
 
  Spontánní pneumomediastinum 12+3 min.
  Tašková A.
 
 
16.15 - 18.00 COVID up-to-date Malý sál
  Předsedající: Kopecký M., Skála M.
 
 
  Outcomy liečby vysokoprietokovou nazálnou oxygenáciou u pacientov s COVID-19 - analýza súboru 12+3 min.
  Pobeha P.
 
 
  Dlouhodobé sledování pacientů po COVID-19 s nutností ECMO 12+3 min.
  Genzor S.
 
 
  Plicní komplikace po COVID-19 12+3 min.
  Jakubec P.
 
 
  Systém včasného záchytu infekce COVID-19 pro bezpečnost ohrožených skupin obyvatelstva s využitím umělé inteligence 12+3 min.
  Burget R.
 
 
  Tenzní pneumotorax jako komplikace COVID-19 pneumonie 12+3 min.
  Mizera J.
 
 
  Dlouhodobé prospektivní sledování pacientů s post-COVID syndromem 12+3 min.
  Skála M.
 
 
  Využití MLS laseru v terapii COVIDových pneumoní a postCOVIDového syndromu 12+3 min.
  Cibulka L.
 
 
17.00 - 18.30 Transplantační sekce ČPFS Velký sál
  Transplantace plic  
  Předsedající: Valentová-Bartáková L., Lischke R., Jakubec P.
 
 
  Transplantace plic v roce 2022 12+3 min.
  Lischke R.
 
 
  Indikace k transplantaci plic a jejich vývoj  12+3 min.
  Valentová-Bartáková L.
 
 
  Pacienti po transplantaci plic a Covid 19 12+3 min.
  Kotowski T.
 
 
  Bridging k transplantaci plic - naše zkušenosti 12+3 min.
  Šimonek J.
 
 
  Vliv pandemie na selekci kandidátů pro transplantaci plic 12+3 min.
  Fila L.
 
 
  Strasti a slasti života pacienta po transplantaci srdce a plic 12+3 min.
  Jakubec P.
 
 
18.30 - 19.30 Schůze sekcí
 
Salonek
  Schůze Transplantační sekce 15 min.
  Valentová-Bartáková L.
 
 
  Sekce funkčního vyšetřování 15 min.
  Kociánová J.
 
 
  Sekce bronchiálních obstrukcí (sekce plynule navazuje na Sekci funkčního vyšetřování, na stejném místě) 15 min.
  Zatloukal J.
 
 
20.30 Společenský večer KC Aldis
     
  Pátek 22.4.2022  
     
7.00 - 8.00 Schůze sekcí
 
Salonek
  SekcePNEUMO35  
  Drösslerová M.
 
 
8.15 - 9.45 Screening karcinomu plic - první zkušenosti Velký sál
  Předsedající: Čierna Peterová I., Koziar Vašáková M.
 
 
  Screening Ca plic v ordinaci praktického lékaře 12+3 min.
  Král N.
 
 
  Screening Ca plic v ordinaci pneumologa 12+3 min.
  Čierna Peterová I.
 
 
  Screening Ca plic na klinickém pracovišti 12+3 min.
  Jiroušek M.
 
 
  Screening Ca plic na CT pracovišti 12+3 min.
  Kočová E.
 
 
  Rozšířená intervence léčby závislosti na tabáku v rámci programu screeningu plicního karcinomu 12+3 min.
  Losse S.
 
 
  Diskuse - kulatý stůl
 
15 min.
8.15 - 9.15 Pestrý život pneumologa Malý sál
  Předsedající: Kašák V., Fila L.
 
 
  Jak rychlá je cesta pneumoonkologického pacienta do centra? 12+3 min.
  Sova M.
 
 
  Výsledky zahájení léčby kombinací elexakaftor/tezakaftor/ivakaftor u nemocných CF, homozygotů F508del, na předchozí léčbě kombinací lumakaftor/ivakaftor 12+3 min.
  Fila L.
 
 
  CEP - chronická eozinofilní pneumonie. (Ne vše v době covidové byl a je covid) 12+3 min.
  Kašák V.
 
 
  Vlasatá pneumonie 12+3 min.
  Dvořáková P.
 
 
9.30 - 10.15 Respirační kaleidoskop z města perníku Malý sál
  Předsedající: Králová R., Sedlák V.
 
 
  COVID a my 12+3 min.
  Králová R.
 
 
  Astma v době COVIDu 12+3 min.
  Horáková H.
 
 
  Masivní hemoptýza - mezikrajská spolupráce 12+3 min.
  Prekop M.
 
 
10.00 - 11.00 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Velký sál
  Mukoaktivní medikace u pacientů s CHOPN  
  Předsedající: Zatloukal J., Brat K.
 
 
  The need for early intervention in COPD: the case for mucolytics - sponzorovaná přednáška Angelini 30 min.
  Page C. (UK) /simultánní překlad/
 
 
  Mukoaktivní léky v terapii CHOPN - data z České multicentrické výzkumné databáze CHOPN. 12+3 min.
  Zatloukal J.
 
 
  Mukoaktivní léčba CHOPN napříč Evropou 12+3 min.
  Koblížek V.
 
 
10.30 - 11.00 Sanofi - partner bloku Malý sál
  Astma bronchiale II  
  Předsedající: Novosad J.
 
 
  Fenotypová charakteristika pacientů vhodných pro léčbu dupilumabem 12+3 min.
  Novosad J.
 
 
  Biomarkery z dechu - dnes 12+3 min.
  Čáp P.
 
 
11.15 - 12.00 Satelitní sympozium AstraZeneca Velký sál
  Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?  
  Předsedající: Bártů V., Kašák V., Pauk N.
 
 
  Proč eskalovat léčbu CHOPN a astmatu včas?  
  Bártů V., Kašák V., Pauk N.
 
 
11.15 - 12.00 Meet the professor Salonek
  Předsedající: Koblížek V., Page C.
 
 
  Pharmacoterapy of asthma and COPD - update 45 min.
  Page C. (UK)
 
 
12.05 - 12.50 Satelitní sympozium Bristol-Myers Squibb Velký sál
  Kam posouvá imunoterapie možnosti léčby NSCLC?  
  Předsedající: Svatoň M.
 
 
  Kam posouvá imunoterapie možnosti léčby NSCLC?  
  Havel L., Koubková L., Bratová M.
 
 
12.45 - 13.45 Blok s podporou ResMed Malý sál
  Novinky v domácí neinvazivní ventilační léčbě  
  Předsedající: Kudela O., Kopecký M.
 
 
  Doporučený postup pro neinvazivní domácí plicní ventilaci 12+3 min.
  Kudela O.
 
 
  Domácí neinvazivní ventilace u CHOPN a neuromuskulárních pacientů - kazuistiky 12+3 min.
  Vránová M.
 
 
  Hodnocení denní spavosti u pacientů s obstrukční spánkovou apnoe pomocí pupilografického testu spavosti 12+3 min.
  Mizera J.
 
 
13.00 - 13.45 Satelitní sympozium GSK Velký sál
  Když astma není jen astma  
  Předsedající: Teřl M.
 
 
  Terapeutické cíle anti-eozinofilní léčby za hranicemi astmatu - sen nebo realita?  
  Howarth P., Teřl M.
 
 
13.30 - 15.15 MSD - partner bloku pneumoonkologické sekce Malý sál
  Onkologie I - blok pneumoonkoloigcké sekce ČPFS  
  Předsedající: Skřičková J., Marel M.
 
 
  40 let se symptomy a diagnostikou plicní rakoviny 12+3 min.
  Marel M.
 
 
  Novinky v léčbě nemalobuněčného karcinomu 12+3 min.
  Hrnčiarik M.
 
 
  Novinky v léčbě malobuněčného karcinomu 12+3 min.
  Svatoň M.
 
 
  Novinky v radioterapii nádorů plic 12+3 min.
  Paulíková S.
 
 
  Současná praxe molekulárně-genetického testování pacientů s NSCLC v Česku. Data z registru TULUNG 2011-2021. 12+3 min.
  Bratová M.
 
 
  Lorlatinib - Léčba pacientů s ALK+ mNSCLC po progresi na ALK TKI - sponzorovaná přednáška PFIZER 12+3 min.
  Hrnčiarik M.
 
 
14.00 - 15.15 Dětská pneumologie a její dopady do pneumologie dospělých Velký sál
  Předsedající: Pohunek P., Martinů V.
 
 
  Dětská pneumologie a její význam pro péči o plíce dospělých 12+3 min.
  Pohunek P.
 
 
  Chronická plicní nemoc z nezralosti a její důsledky 12+3 min.
  Tuková J.
 
 
  Primární ciliární dyskineze jako příklad celoživotního postižení respiračního systému 12+3 min.
  Martinů V.
 
 
  Intersticiální plicní onemocnění v dětském věku a jejich přechod do dospělosti. 12+3 min.
  Koucký V.
 
 
  Aktuality v problematice dětské tuberkulózy 12+3 min.
  Doležalová K.
 
 
15.15 - 16.30 Onkologie II - blok pneumoonkoloigcké sekce ČPFS Malý sál
  Předsedající: Hrnčiarik M., Kultan J.
 
 
  Maligní pleurální mezoteliom - přehled léčebných možností a zkušenosti našeho pracoviště 15 min.
  Kultan J.
 
 
  Multimodalitní léčba maligního pleurálního mezoteliomu 12+3 min.
  Szkorupa M.
 
 
  Sexuální rozdíly v imunitě a vliv cirkadiánního rytmu a výživy na účinnost imunoterapie 12+3 min.
  Šťastný M.
 
 
  Neoadjuvantní imunoterapie u NSCLC 12+3 min.
  Drösslerová M.
 
 
  Vzácná EGFR mutace u plicního adenokarcinomu s následnou méně častou příčinou rezistence na léčbu – kazuistika
  Svatoň M.
 
 
15.30 - 16.30 Interaktivní kazuistiky z meziklinického semináře  Velký sál
  Předsedající: Kočová E., Bartoš V., Havel V.
 
 
  Kazuistika 1-4 45 min.
  Bartoš V., Kočová E., Havel V.
 
 
16.45 - 17.45 Blok s podporou Boehringer Ingelheim Velký sál
  Blok sekce IPP   
  Předsedající: Koziar Vašáková M., Šterclová M.
 
 
  Viry a intersticiální procesy  
  Koziar Vašáková M.
 
 
  Novinky na poli IPP v roce 2021  
  Lacina L.
 
 
  Histiocytózy  
  Doubková M.
 
 
  Transplantace plic u nemocných s intersticiálními plicními procesy v ČR  
  Šterclová M.
 
 
  Želé sarkoidoza  
  Murár J.
 
 
  Od bradykardie k sarkoidóze  
  Hajdová L.
 
 
  Nové možnosti léčby eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou  
  Žurková M.
 
 
17.00 - 18.15 Bronchologická sekce Malý sál
  Předsedající: Votruba J., Ruta J.
 
 
  Benigní stenózy dýchacích cest – přehled, kazuistiky, endoskopická řešení 12+3 min.
  Stehlík L.
 
 
  EBUS lineární – update s koncentrací na diagnostiku a staging BCA 12+3 min.
  Doležel Z.
 
 
  Navigační metody v diagnostice solitárních plicních uzlů 12+3 min.
  Votruba J.
 
 
  Rekanalizační metody k paliaci maligních stenóz dýchacích cest 12+3 min.
  Sova M.
 
 
  Bronchoskopie v diagnostice a léčbě kašle 12+3 min.
  Šestáková Z.
 
 
18.00 - 18.45 Schůze sekcí
 
Velký sál
  Sekce IPP  
  Šterclová M.
 
Výstavní síň
  Sekce ambulatních pneumologů  
  Čierná Peterová I.  
     
  Sobota 23.4.2022  
     
8.00 - 8.30 Schůze Broncho sekce Salonek
  Votruba J.
 
 
8.30 - 9.00 Zprávy z výboru ČPFS Malý sál
  Koziar Vašáková M., Koblížek V.
 
 
9.15 - 11.15 TBC in the era of COVID Malý sál
  Předsedající: Koziar Vašáková M., Solovič I.
 
 
  Czech and European TB epidemiology  25+5 min.
  Wallenfels J.
 
 
  Tuberkulóza a COVID - jak nová biologická hrozba ovlivňuje epidemiologii a klinický obraz staré známé TBC 25+5 min.
  Koziar Vašáková M.
 
 
  Diagnosis and treatment of TB - what is new? 25+5 min.
  Solovič I.
 
 
  The impact of COVID pandemic on tuberculosis in the USA and in the world 25+5 min.
  Temesgen Z. (USA)
 
 
11.30 - 12.45 CHOPN - blok sekce bronchiálních obstrukcí Malý sál
  Předsedající: Brat K., Koblížek V.
 
 
  Nejčastější mutace a klinické projevy u pacientů s deficitem alfa-1-antirtypsinu v našem regionu 12+3 min.
  Voláková E.
 
 
  Riziko pooperačních plicních komplikací u kandidátů plicní resekce s normálními hodnotami FEV1 a   DLCO 12+3 min.
  Brat K.
 
 
  Fenotypově specifická léčba CHOPN: Efekt na četnost exacerbací po pětiletém sledování. Data z České multicentrické výzkumné databáze CHOPN. 12+3 min.
  Zatloukal J.
 
 
  Stanovení prognózy pacienta s CHOPN – výstupy pro klinickou praxi 12+3 min.
  Brat K.
 
 
  Klinické fenotypy jako prediktory rizika úmrtí u pacientů s CHOPN 12+3 min.
  Koblížek V.
 
 
12.45 - 13.00 Shrnutí a zakončení kongresu, plán akcí na zbytek roku 2022 Malý sál
  Koblížek V.
 
 
13.00 - 13.45 Schůze CF sekce Salonek
  Fila L.