XI. odborné symposium České resuscitační rady - RESUSCITACE 2022

Potvrzení registrace a platba

Potvrzení registrace a platba

Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky registračním systémem, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát symposia, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Zrušení registrace

Veškeré poplatky spojené s účastí na kongresu musí být uhrazeny nejpozději do 6.6.2022. Registrace neuhrazené do 6.6.2022 budou automaticky stornovány.

I při zkrácené účasti na symposiu je třeba uhradit registrační poplatek. Zrušení registrace je nutné provést písemně, oznámením na sekretariát symposia e-mailem na adresu lapesova@hanzo.cz.

Bezplatné storno registrace je možné do 20.5.2022. Při písemném zrušení registrace od 21.5.2022 do 31.5.2022 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.

Platební údaje

PLATBA NA MÍSTĚ NEBUDE MOŽNÁ!
 
Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na symposiu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku ev. dalších objednaných služeb. Doklad o zaplacení je vystaven a zaslán na registrační e-mail automaticky do 14 dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet symposia.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. Dovolujeme si upozornit, že účastník je povinen uhradit veškeré poplatky spojené s převodem.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o.. 

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.