Akademie umělé plicní ventilace

Kontakt

 
Odborný garant
 
 
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
 
 
KARIM FN Hradec Králové
 
 
   
Organizační zajištění
 
Event manager Registrace, ubytování, platby
HANZO Production, spol. s r.o.
 
Jan Lapeš Lucie Lapešová
Piletická 486
 
Mobil: +420 734 338 328                                                  Mobil: +420 739 433 626
503 41 Hradec Králové E-mail: lapes@hanzo.cz E-mail: lapesova@hanzo.cz