Akademie Umělé plicní ventilace

O workshopu

Workshop je součástí projektu nazvaného "Akademie intenzivní medicíny", který patří mezi edukační aktivity České společnosti intenzivní medicíny.

První den bude po teoretickém úvodu spočívat hlavní těžiště workshopu v interaktivních kazuistikách a řešení modelových situací, druhý den v praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu, se kterým má pracoviště v Hradci Králové mnohaleté zkušenosti.

Na základě diskuzí s účastníky předchozích ročníků byla také mírně upravena témata a náplně některých sdělení tak, aby byly ještě více interaktivní a prakticky přínosné. U účastníků se předpokládá určitá výchozí znalost problematiky a používané terminologie, alespoň na úrovni znalosti základních fyziologických a patofyziologických principů umělé plicní ventilace a terminologie ventilačních režimů.

Lektoři:

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D.
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
MUDr. David Doležal
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
MUDr. Michal Otáhal
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
MVDr. Věra Radochová
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.