Akademie Umělé plicní ventilace

Termín konání akce:
16. 4. 2019 - 17. 4. 2019
Uzávěrka příjmu abstrakt:
Datum konce registrací:
25. 2. 2019
Místo konání:
Hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336
500 00 Hradec Králové

Pořadatel

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
ve spolupráci s
 
Anesteziologicko-resuscitační klinikou
Fakultní nemocnice U Svaté Anny Brno
 
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Ústřední vojenské nemocnice Praha
 
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecné fakultní nemocnice Praha
 
Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
a
Katedrou vojenské chirurgie
Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové
Univerzity obrany v Brně
 
 

pod záštitou

 
 
České společnosti intenzivní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

 


Maximální kapacita workshopu je 32 účastníků.


 
   
Poplatky za účast: Účastnický poplatek
Platba do 20.3.2019: 4200 CZK

   
Poplatky za ubytování:
Hotel Tereziánský dvůr - jednolůžkový pokoj - 1 osoba(y)
1650 CZK
Hotel Tereziánský dvůr - dvoulůžkový pokoj - 2 osoba(y)
2050 CZK
   
Ostatní poplatky: Ostatní poplatky u této akce zatím není možné registrovat.

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Bankovní převod, Na fakturu, Karta


Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Oborným garantem akce je doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové. Akce bude hodnocena 10 kredity dle Stavovských předpisů České lékařské komory.